На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 67. Тактика виробництва обшуку

Обшук складається з оглядової, детальної і заключної стадій.

67.1. Задачі оглядової стадії: загальний огляд об'єкта обшуку; зіставлення плану обшуку з об'ємом майбутньої роботи, вносячи в план коректива; визначається, чи будуть потрібні додаткові учасники і помічники, і приймаються заходи до їх виклику; визначається місце для складування об'єктів, що вилучаються, організація їх охорони.

67.2. Детальна стадія обшуку. На цій стадії слідчий оглядає належних обшуку об'єктів. Тактичні правила виробництва детального обстеження при обшуку зображені на схемі:

ТАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОБНИЦТВУ ОБШУКУ

Забезпечення порядку при обшуку - предмет особливої турботи слідчого.

- Не поспішати. Не відволікатися.

Постійно стежити за поведінкою що обшукуються.

- Не пасувати перед труднощами і перешкодами.

- Жодну заяву що обшукуються не приймати на віру.

- Не відступати без потреби від зазделегідь складеного плану обшуку.

- Після детального обстеження предметів ставити їх на колишнє місце.

Взаємна інформація учасників обшуку.

У ході тривалого обшуку знову поглянути на обстежені предмети іншими очима.

- Без особливої потреби не вдаватися до пошкодження майна в приміщенні, що обшукується.

- Пам'ятати, що спосіб приховання що відшукується придбаває доказове значення (його описати, сфотографувати).

Всі підозрілі предмети складати в одне місце для повторного огляду.

(См.: Михайлов А. И., Юрін Г. С. Обиск.- М., 1971.- С.25-28.).

124

67.3.

Основні вимоги, що пред'являються до заключної стадії обшуку:

складається протокол обшуку як основний процесуальний засіб фіксації ходу і результатів обшуку;

в протоколі обшуку дається докладна характеристика виявлених і вилучених предметів;

- при вилученні цінних паперів і інших документів вказуються юь реквізити;

- при примусовому розкритті сховищ вказується, чим це викликане;

- в протоколі обшуку фіксуються технічні засоби, що використовуються при обшуку;

- вилучені предмети і документи упаковуються і опечатуються, що фіксується в протоколі обшуку;

- що мають доказове значення, але не вилучені предмети віддаються по розсуду слідчого на відповідальне зберігання особам;

- заяви що обшукується і інших осіб заносяться в протокол обшуку;

- для фіксації ходу і результатів обшуку можуть бути підготовлені плани, схеми, зроблені фотозйомка і відеозапис.

67.4. Питання для самостійного викладу:

1. У чому психологічна суть деяких тактичних прийомів обшуку?

2. У чому укладається тактичний прийом «словесна розвідка» в процесі обшуку?

3. Яка тактика обшуку в готелях, гуртожитках, комунальних квартирах?

4. У чому укладаються тактичні особливості повторного обшуку?

5. Які способи фіксації ходу і результатів обшуку?

125