На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 64. Заключний етап слідчого експерименту

64.1. На заключному етапі відбувається процесуальне оформлення і оцінка результатів слідчого експерименту.

Процесуальне оформлення полягає в складанні протоколу слідчого експерименту, планів і схем (ч.1 і 4 ст. 183 УПК).

Протокол слідчого експерименту є основним джерелом доказової інформації, що відображає умови, хід і результати слідчої дії, що розглядається. У ньому вказується: з якою метою, коли і в яких умовах проводився експеримент, в чому конкретно виразилося відтворення обстановки і обставин події, які дії і в якій послідовності, ким і скільки разів проводилися, які отримані результати. У протоколі не можуть фіксуватися виведення або інших учасників слідчого експерименту.

У заключній частині протоколу потрібно відобразити допоміжні кошти фіксації: фотографування, застосування звуко- і відеозапису, киносъемки, а також інших науково-технічних коштів.

117

Про складання планів, схем, малюнків, що відображають хід і результати слідчого експерименту, також вказується в заключній частині протоколу.

64.2. Оцінка результатів слідчого експерименту проводиться з точки зору їх достовірності і доказового значення.

Висновок про достовірність результатів експерименту може бути зроблений на основі перевірки правильності його проведення, оцінки відповідності умов і обстановок його проведення тим умовам і обстановці, в яких відбувалася подія, що перевіряється.

Необхідно також враховувати психологічні чинники, які могли вплинути на хід і результати експерименту.

Результати слідчого експерименту можуть бути позитивними і негативними.

Від достовірності результатів слідчого експерименту потрібно відрізняти достовірність висновків, які робить слідчий з результатів слідчого експерименту.

Достовірний висновок може бути зроблений тільки з достовірних результатів експерименту.

17.3. Питання для самостійного викладу:

1. Чи Може виведення фіксуватися в протоколі слідчого експерименту? Обгрунтуйте свою думку з цього питання.

2. Що значить оцінити результати слідчого експерименту з точки зору їх достовірності і доказового значення?

3. Які психологічні чинники можуть впливати на хід і результати слідчого експерименту?

4. Що таке позитивні і негативні результати слідчого експерименту і яке значення вони мають при оцінці його достовірність?

5. Від чого залежить достовірність висновків, які робить слідчий за результатами слідчого експерименту?