На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 61. Поняття, суть і цілі слідчого експерименту

61.1. У пошуково-пізнавальній діяльності слідчого важливе місце відводиться експериментальному методу, який застосовується при виробництві таких слідчих дій, як огляд місця випадку, пізнання і інш. Якщо ж експериментальний метод складає основний зміст слідчої дії, то він виступає як самостійна слідча дія - слідчого експерименту - передбаченого кримінально-процесуальним законом.

112

У відповідності з ч Л ст. 183 УПК слідчий експеримент являє собою слідчу дію, суть якого полягає у відтворенні дій, обстановки або інакших обставин певної події і здійсненні необхідних досвідчених дій з метою перевірки і уточнення даних, що мають значення для справи.

По встановленню можливості

сприйняття якого-небудь факту,

явища

По встановленню можливості

здійснення якої-небудь

дії

61.2.

ВИДИ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

По встановленню можливості

існування якого-небудь

факту, явища

По встановленню механізму

події або його окремих

деталей

61.3.

С. Е. проводиться з метою перевірки і уточнення даних, що має значення для справи

Виконуються досвідчені дії

Досліди виготовляються в реконструйованій обстановці

¦

<

i

ОСНОВНІ РИСИ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (С. Е.)

1

ш

Обстановка С. Е. повинна бути максимально схожою з тією, яка була насправді

С. Е.- самостійна слідча дія

Протокол С. Е.- джерело доказів

113

61.4.

Слідчий

Зрозумілі

Фахівці, законний представник, перекладач

УЧАСНИКИ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Особи, замінюючі свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого

Допоміжні учасники слідчого експерименту

Коло учасників слідчого експерименту визначає слідчий в залежності від вигляду слідчого експерименту, характеру вироблюваних дослідів, а також від необхідності участі в ньому свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого. чи осіб, їх замінюючих.

61.5. Слідчий експеримент полягає у відтворенні певних дій, що мали місце в минулому. Однак не можна відтворювати суспільно небезпечне діяння.

61.6. Питання для самостійного викладу:

1. У чому відмінність слідчого експерименту від слідчого огляду, допиту на місці випадку, перевірки свідчень на місці?

2. Які обставини можуть бути з'ясовані шляхом слідчого експерименту?

3. У яких випадках в слідчому експерименті можуть брати участь обличчя, замінюючі обвинуваченого або підозрюваного? Які умови участі цих осіб необхідно дотримувати?

114