Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 59. Тактика огляду місця випадку

59.1. Місце випадку - це дільниця місцевості або приміщення, в межах якого довершений злочин або виявлені його сліди. Місцем випадку є не тільки місце, де був довершений злочин, але і приміщення або інше місце, де виявлені викрадене майно, труп, знаряддя злочину. У цих місцях також можуть знаходитися сліди злочину, виявлення яких може мати істотне значення для розкриття злочину.

59.2. Під оглядом місця випадку, - пише В. П. Колмаков, - треба розуміти слідчу дію, в якій слідчий, спільно з вказаними в законі особами, безпосередньо сприймає, досліджує, фіксує і оцінює стану, властивості і ознаки матеріальних об'єктів, що є на дільницях місцевості і в приміщенні, з метою виявлення там слідів і інших речових доказів, з'ясування обстановки і всіх обставин, що мають значення для встановлення істини у справі (Слідчий осмотр.- М.: Юрід. лит., 1969.- С.52-53.).

59.3.

ЗАДАЧІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ (О. М. П.)

Виявлення, дослідження і фіксація обстановки М. П.

Виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину і інакших речових доказів

Отримання інформації про особистість злочинця і мотиви злочину або про відсутність злочину

Виявлення змін в обстановці, які сталися внаслідок здійснення злочину або по інших причинах

Встановлення причин і умов, сприяючих здійсненню злочину _

Виявлення негативних обставин

107

дільниця місцевості

приміщення

обстановка місця випадку

59.4.

j

!

!

ОБ'ЄКТИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ

* *

*

труп

сліди злочину і злочинця

інакші предмети і документи, виявлені на місці випадку

59.5.

ЕТАПИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ

1

*

0(готовительний

Робітник

Заключний

+ Організаційний

Дослідницький

* Підведення підсумків і [рмление результатів

59.6. Підготовчий етап огляду місця випадку

Підготовчий етап огляду місця випадку починається з моменту отримання слідчим повідомлення про довершений злочин. Він носить в основному організаційний характер і складається з дій слідчого: а) до виїзду на місце випадку; б) по приїзду на місце випадку.

59.6. а)._

У ПОРЯДКУ ПІДГОТОВКИ ДО О. М. П. ДО ВИЇЗДУ НА МІСЦЕ ВИПАДКУ СЛІДЧИЙ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

- Охорону М. П.

- Надання допомоги потерпілому.

- Присутність осіб, що виявили М. П. і очевидців злочину.

- Вживання заходів по запобіганню і ослабленню шкідливих наслідків злочину.

- Участь фахівців в О. М. - Виїзд на місце випадку оперативних співробітників міліції і кинолога.

- Підготовку науково-технічних коштів, необхідних для О. М. П.

108

59.6. би).

ПО ПРИЇЗДУ НА МІСЦЕ ВИПАДКУ СЛІДЧИЙ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- Перевірити, як виконані його вказівки про охорону М. П. і надання допомоги потерпілим.

Поговорити з потерпілим, очевидцями злочину і особами, що виявили М. П. Прінять міри по видаленню з М. П. сторонніх лиць.

- Визначити коло фахівців, необхідних для участі в О. М. П. і роз'яснити їх права і обов'язки.

- Запросити зрозумілих і роз'яснити їм їх права і обов'язки.

59.7. Робочий етап огляду місця випадку

Робочий етап огляду носить дослідницький характер. На цьому етапі уясняти обстановка і механізм суспільно-небезпечного діяння, виявляються сліди злочину і злочинця, інакші об'єкти, що можуть мати доказове значення; виробляються всі види фотозйомки.

Робочий етап огляду місця випадку, послідовність окремих його елементів можна представити у вигляді схеми:

Визначення меж огляду

Прийняття рішення про способи огляду

Виробництво орієнтуючої, оглядової і вузлової фотозйомки

59.7.

4

*

4

Загальний огляд

t

-

РОБОЧИЙ ЕТАП ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ

Застосування відеозапису і киносъемки

») -

*

Детальний огляд

f

*

*

Способи детального огляду

Детальна фотозйомка

Стадії О. М. - концентричний - ексцентричний - фронтальний - по узпам

- статична - динамічна

109

59.8.

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ

- Проводить повторний огляд М. П. і перевіряє чи всі об'єкти оглянуті.

- Упаковує всі взяті з М. П. об'єкти.

- Дактилоскопирует і відправляє в судово-медичну установу

труп.

- Вживає заходів для збереження вилучених, маючого доказове значення об'єктів.

- Вислухує заяви учасників О. М. П. і інших осіб і вживає по них заходів.

- Складає плани і схеми місця випадку.

- Складає протокол огляду місця випадку._

59.9. Питання для самостійного викладу:

1. По-якому співвідношення понять «огляд місця випадку» і «огляд місця злочину»?

2. Негативні обставини і їх значення при оцінці результатів огляду місця випадку.

3. Які стадії огляду місця випадку і їх характеристика?

4. Що таке огляд місця випадку по вузлах і в яких випадках такий спосіб огляду застосовується?