На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 57. Поняття і види слідчого огляду

57.1. На відміну від судового огляду, який проводиться складом суду (ст. 291-293 УПК), ст. 178, 179 УПК регламентують слідчий огляд. У процесі розслідування слідчому доводиться оглядати різні об'єкти, які можуть стосуватися події, що відбулася.

Під слідчим оглядом розуміється слідча дія, вироблювана з участю вказаних в законі осіб, яка полягає в сприйнятті і дослідженні різних об'єктів з метою виявлення і фіксації слідів злочину і інших речових доказів, виявлення обстановки випадку і інакших обставин, що мають значення для розкриття злочину і розслідування карної справи.

57.2

Первинний

Повторний

Основний

По послідовності огляду

Додатковий

По об'єму огляду

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ

Місцевість поза місцем випадку

Приміщення поза місцем випадку

Обвинувачений, підозрюваний, свідок, потерпілий

103

57.3. Названі види слідчого огляду можуть виконуватися як самостійні слідчі дії, наприклад, огляд документів, предметів. Перераховані види слідчого огляду можуть проводитися і паралельно, в межах однієї слідчої дії. Огляд місця випадку супроводиться оглядом дільниці, де виявлений труп, слідів, а також зовнішнім оглядом трупа. У цьому випадку складається один протокол - огляду місця випадку.

Огляд документів, предметів може проводитися при обшуку, виїмці. У подібній ситуації огляд названих об'єктів є елементом вказаних слідчих дій. Якщо ж для огляду виявлених предметів і документів буде потрібний тривалий час (наприклад, для огляду об'єкта з участю фахівця), слідчий оглядає повторну по місцю виробництва слідства.

Слідчий огляд місцевості, приміщення виготовляється в тих випадках, коли ці об'єкти не є місцем випадку.

57.4. Огляд живих осіб (обвинуваченого, підозрюваного, свідка, потерпілого) іменується оглядом. І. Х. Максутов, на відміну від інших вчених-криміналістів, не відносить цю слідчу дію до вигляду слідчого огляду (див.: Максутов И. Х. Осмотр місця происшествия.- Л., 1965.- С.6.).

57.5. Питання для самостійного викладу:

1. Чим відрізняється слідчий огляд від обшуку, слідчого експерименту?

2. Приведіть приклади слідчого огляду місцевості, приміщень.

3. Яка Ваша точка зору на співвідношення понять: «слідчий огляд» і «огляд живих осіб» (огляд).

4. У яких випадках документ є об'єктом слідчого огляду документа або слідчого огляду речового доказу?

5. Що є основою для виробництва повторного і додаткового огляду?

104