На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з1. Суть і задачі криміналістики

1.1.

КРИМІНАЛІСТИКА

Юридична наука. Її предмет і об'єкти пізнання лежать в сфері правових явищ

Службова функція криміналістики як прикладної науки, що вирішуються нею задачі відносяться до правових питань

вивчення і узагальнення слідчої, експертної і судової практики

сучасних

досягнень науки

і техніки

Загальна задача криміналістики - сприяти своїми методами і коштами підвищенню

ефективності діяльності правоохоронних органів в 5орьбе із злочинністю на основі:

власне криміналістичних

наукових досліджень

10

1.2.

ПРИВАТНІ ЗАДАЧІ КРИМІНАЛІСТИКИ

Дослідження об'єктивних закономірностей і явищ в антигромадській діяльності осіб, соверщающих суспільно небезпечні діяння

Дослідження об'єктивних закономірностей в діяльності осіб по розслідуванню, розкриттю і попередженню злочинів

Формування і вдосконалення наукового апарату криміналістики

Розробка і вдосконалення методів криміналістичної діяльності але розслідуванню, розкриттю і попередженню злочинів

1.3. Питання для самостійного викладу:

1. Які цільові напрями кримінально-процесуальної діяльності, в яких конкретизується загальна задача криміналістики?

2. Що Ви розумієте йод розкриттям злочину застосовно до попереднього слідства?

3. По-якому співвідношення понять «розслідування» і «розкриття злочинів»?

4. Які криміналістичні кошти і методи попередження злочинів?

11