Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 43. Поняття і наукові основи ідентифікації людини по ознаках зовнішності

43.1. Криміналістичне вчення про зовнішній вигляд людини (габитоскопия - від латинського habitus - зовнішність, зовнішність і грецький skopeo - дивлюся, спостерігаю; габитология - від habitus і грецького logos - вивчаю) - «це галузь криміналістичної техніки, предметом вивчення якої є зовнішній вигляд челове73

ка, закономірності його формування і засновані на них кошти і методи збирання (відшукання, фіксації, накопичення), вивчення і використання властивостей зовнішності людини для встановлення і розшуку осіб з метою розкриття, розслідування і попередження злочинів» (В. А. Снетков).

43.2.

Індивідуальна сукупність ознак

Неповторність

Стійкість

Наглядність

f

t t t

ВЛАСТИВОСТІ ЗОВНІШНІХ ОЗНАК ЛЮДИНИ

±

Рефлекторность

Об'єктивні відображення

Суб'єктивні відображення

- фотознімки

- кінострічки (сания зовнішності

- відеозапису - суб'єктивні портрети

- рентгенівські знімки - пластичні і графічні

- посмертні маски реконструкції особи

по черепу

43.3. При ототожненні людини по ознаках зовнішності застосовуються загальнонауковий і спеціальні методи і кошти, що використовуються в криміналістиці (спостереження, вимірювання, експерименти і т. д.), а також методи і кошти різних галузей науки і техніки, медицини, анатомії, психології, деяких розділів математики і інш. Основою такого ототожнення є і теорія криміналістичної ідентифікації.

43.4. Питання для самостійного викладу:

1. Як використовується інформація про зовнішній вигляд людини в слідчій і оперативно-розшуковій роботі?

1. Що Ви розумієте під принципами описи зовнішніх ознак людини?

3. Які об'єкти є такими, що ідентифікуються і що ідентифікують при ідентифікації особистості по ознаках зовнішності?

74