На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 42. Інакші дослідження документів

42.1. Дослідження поліграфічної продукції

Вивчення слідчої практики показує, що частіше за все підробляються бланки таких документів, як атестати про середню освіту, дипломи про вищу і середню освіту, посвідчення водія, лотерейні квитки і інш.

СПОСОБИ І ОЗНАКИ ПІДРОБКИ ДРУКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Друкування з набору друкарського шрифту

- Шляхом рисовки

З форм друку, виготовлених вручну

- Коштами електрографії і т. д.

- Невідповідність відтиснення

шрифту, що використовується

- Невідповідність правил друкарського набору

- Наявність шрифтів з іншої

гарнітури

- Орфографічні помилки,

обернені букви_

42.2. Дослідження матеріалів документів (паперу, чорнила, штемпельної і друкарської фарби і інш.)

МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Паперу

- Чи Не складали частини документа єдине ціле. Визначення класу, вигляду, марки, призначення паперу. Встановлення єдиного джерела походження листів паперу. Встановлення приналежності паперу до певного об'єму, виходячи з спільності умов виготовлення і т. д.

Барвника і клею

- Визначення складу досліджуваного об'єкта.

- Визначення підприємства-виготівника.

Встановлення приналежності досліджуваного об'єкта певній масі (об'єму). Диференціація одноколірних матеріалів листа в штрихах по якісному складу барвників і т. д.

72

42.3. Питання для самостійного викладу:

1. Які питання ставляться на дозвіл техніко-криміналістичної експертизи документів?

2. Чи Можна встановити, що текст виконаний даним пишучим приладом? Які дослідження для цього проводяться?

3. Які науково-технічні кошти використовуються для диференціації однакових за кольором, але різного по складу чорнила? Обгрунтуйте свої висновки.