На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 35. Наукові основи і задачі криміналістичного почеркознавства. Ідентифікаційні ознаки письмової мови і почерку

35.1. Криміналістичне почеркознавство - це галузь знань, що вивчає письмову мову і почерк, і розробляюча методи їх дослідження з метою рішення ідентифікаційних (встановлення виконавця рукопису або підпису) і неідентифікаційних (про статеву приналежність пишучого) задач, а також автора документа.

61

35.2.

виработанность почерку темп листа міра связности розгін

Загальні ознаки

Топографічні ознаки листа

форма руху спрямованість рухів протяжність рухів послідовність рухів

Приватні ознаки

ПОЧЕРК

Лист - засіб запечат-ления думки людини за допомогою спеціально створених умовних позначень

ПИСЬМОВА МОВА

Загальні ознаки

- рівень володіння письмовою

мовою

- письменність лексика

- об'єм словникового запасу

Приватні ознаки

орфографічні і пунктуационние помилки навики у вживанні професійних і жаргонних слів

особливість побудови речення

35.3. Поняття почерку необхідно розглядати в світлі вчення І. П. Павлова про динамічний стереотип, під яким він розумів «зладжену урівноважену систему внутрішніх процесів», зумовлену стереотипом, системністю подразників.

62

ВЛАСТИВОСТІ ПОЧЕРКУ

Стійкість почерку виражається:

в його стереотипности сохраняемости

Варіационность. Причини, що впливають на вариацион-ность' чжа:

- об'єктивна ^

- суб'єктивні

Індивідуальність виявляється внаслідок дії

наступних причин:

зовнішніх внутрішніх

«Почерк - це така, що фіксується в рукописі, характерне для кожного пишучого і засноване на його письмово-руховому навику, система рухів і інакших прийомів, за допомогою яких виконується рукопис» (А. І. Манцветова, В. Ф. Орлова).

35.4. Питання для самостійного викладу:

1. Чому поняття почерку зв'язується з вченням І. П. Павлова і його послідовників про динамічний стереотип?

2. Розкрийте зміст окремих властивостей почерку.

3. Що є теоретичним підмурівком криміналістичної експертизи почерку?

35.5. Ідентифікаційні ознаки письмової мови і почерку,

Питання для самостійного викладу:

1. Що Ви розумієте під топографічними ознаками листи. Яке значення вони мають?

2. Дайте характеристику загальних ознак почерку.

3. Які вимоги пред'являються до порівняльних образів, направлених на судово-почеркознавську експертизу?

63