На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

ПЕРЕДМОВА

Як юридична наука, криміналістика грає найважливішу роль в боротьбі із злочинністю і інакшими правопорушеннями. Термін «криміналістика» відбувається від латинського слова «criminalis» - злочинний (що відноситься до злочину). Уперше його вжив австрійський криміналіст Ганс Гросс в своїй роботі «Керівництво для судових слідчих» (1906). Поширенню криміналістичних знань сприяли роботи РА. Рейсса, А. Вайнгардта, перекладені на російську мову, а також російських авторів: С. Н. Трегубова «Основи карної техніки» (1915), В. І. Лебедева «Мистецтво розкриття злочинів. Дактилоскопія» (1912), Е. Ф. Бурінського «Судова експертиза документів» (1903) і інші.

Історично криміналістика склалася на основі вивчення і узагальнення слідчої і судової практики, оперативного використання досягнень природних і технічних наук для цілей розслідування, розкриття і попередження суспільно небезпечних діянь. Подальший розвиток і становлення її як науки пов'язано з розвитком науково-технічного прогресу, використанням даних логіки, психології, а також власне криміналістичних наукових досліджень при розробці тактичних прийомів і методів розслідування і розкриття злочинів. Становлення і розвиток криміналістики пов'язане і з формуванням експертно-кркминалистиче-ских установ і науково-дослідних лабораторій, кабінетів і інститутів.

У останні роки для вітчизняної криміналістики характерна глибока розробка теоретичних і методологічних проблем науки.

Справжня допомога підготовлена для самостійної учбово-наукової роботи студента по курсу «Криміналістика». У ньому у вигляді схем, таблиць, ідеограм, пояснювальних текстів розглянуті теоретичні і методологічні проблеми криміналістики і криміналістична техніка, викладені проблеми криміналістичної тактики. До кожної теми даний перелік рекомендованої монографічної літератури і учбових посібників.

У процесі роботи над вивченням курсу криміналістики студенту необхідно звернути особливу увагу на засвоєння таких розділів, як: теорія криміналістичної ідентифікації, слідчої версії, методологія криміналістики; науково-технічні кошти, що використовуються в процесі розслідування; психологічні і тактичні

прийоми проведення слідчих дій і методи застосування даних криміналістичної техніки і тактики при розслідуванні окремих категорій злочинів.

У кінці кожного параграфа запропоновані питання для самостійного викладу. Відповіді на них повинні бути короткими, але досить повними

Якщо у Вас виникнуть ускладнення в засвоєнні того або інакшого питання, звертайтеся до наукового керівника, а також юристів, працюючого в правоохоронних і судових органах.