На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 15. Поняття і класифікація техніко-криміналістичних коштів (ТКС)

15.1. «Під техніко-криміналістичними коштами розуміється апаратура, інструменти, пристосування, слепочная маса і інші матеріали, а також методи і методики, вживана з метою виявлення, фіксації і дослідження носіїв і джерел інформації, отримання і використання цієї інформації в карному процесі» (Кріміналістіка.- М.: Юрист, 1995.- С.1 П.).

15.2.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КРИМТЕХНИКИ

i I

і

встановлення

виявлення,

умові,

встановлення

фіксація і

механізму

встановлення

індивід-вилучення

ма-і

материаль-родовий

ального

териальних

них причин

принадлеж-тотожності

слідів злочину

дії, об'єктів

(ідентифікація)

слідів, що призвели освіту

ности

15.3. Класифікація техніко-криміналістичних коштів проводиться по різних основах:

По джерелу

По цільовому

По суб'єкту

походження

призначенню

застосування

- створені і що використовуються

толь-

- для пошукових

до в криминали-ціліше;

стической прак-ТКС,

исполь-тику;

- для фіксації і

зуемие следовате -

- запозичені

вилучення об'єктів;

лем і органами

з інших облас-дізнання;

тей науки і тих-

- для исследова-ники

і приспо-ния

об'єктів;

- ТКС, применяе-собленние

крими-мие

експертом-налистикой;

- технико-крими-криміналістом.

- запозичені

налистические

з областей науки

следообразующие

і техніка і ис-об'єкти.

пользуемие без

зміни.

30

31

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТКС

i

i

1

1

обов'язкове

якщо не на-відображення

рушаються права і інтереси граж-гарантована

наукова состоятель-застосування

ТКС уповноважений-в

протоколі умов, порядку і

даний, нравст-ность

ТКС

ними

на те

результатів

венние тре-обличчями

застосування

бования

ТКС

15.5. Питання для самостійного викладу:

1. Які ТКС створені і використовуються тільки в криміналістичній практиці?

2. Які ТКС застосовуються експертом-криміналістом і фахівцем і в яких цілях?