На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 14. Перевірка криміналістичних версій

14.1. Якщо при побудові версій використовується в основному індуктивний метод мислення, то при перевірці версій - дедуктивний: з уявного виведення реально можливих слідств, витікаючих з версії, що перевіряється. Перевірка версій проводиться шляхом виробництва слідчих і інакших процесуальних дій. Якщо використовуються оперативно-розшукові заходи, то їх результати повинні бути підтверджені слідчим шляхом і процесуально оформлені.

14.2. Вимоги, що пред'являються до процесу перевірки версій:

а) версії перевіряються паралельно;

б) всі версії повинні бути перевірені до кінця;

в) непідтвердження версії на якомусь етапі розслідування ще не свідчить, що версія неправдоподібна. Перевірку треба продовжити до кінця розслідування.

28

14.3.

ПЕРШОЧЕРГОВИМИ СЛІДЧИМИ ДІЯМИ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ВЕРСІЙ Є:

направлені на затримання злочинця

слідчі дії, результати яких мають значення для перевірки декількох версій

слідчі дії, що вимагають значного часу для їх перевірки

слідчі дії, спізнення з проведенням яких може привести до втрати доказів

14.4. Питання для самостійного викладу:

1. У чому укладається роль слідчої версії в плануванні розслідування?

2. У яких випадках версію можна вважати що підтвердилася?

3. Які основні правила і способи перевірки версій?

29