На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 13. Побудова і аналіз криміналістичних версій

13.1. Криміналістична версія є функціональною динамічною моделлю, будується на будь-якому етапі попереднього слідства відносно кожної неясної або сумнівної обставини.

У процесі дослідження вона проходить чотири стадії:

1). Вивчення зібраної інформації, її систематизація, виявлення логічних зв'язків і відносин між відомими обставинами. На цьому етапі з'ясовується, які факти очевидні, викликають сумнів або невідомі, хоч мають значення для з'ясування всіх обставин справи;

2). На другій стадії формується теоретична база версії. На основі свого професійного досвіду, а також досвіду своїх колег, інтуїції, даних наукових досліджень, результатів узагальнення

27

слідчої і судової практики висуваються найбільш обгрунтовані версії;

3). Конкретизація версії шляхом виведення з неї слідств;

4). Практична перевірка слідств, витікаючих з версій. При побудові версій використовуються такі прийоми логічного мислення, як аналіз і синтез, індукція і дедукція і інш.

13.2. Питання для самостійного викладу:

\. Чому виникає необхідність і в чому складається процес побудови версій?

2. Що таке слідства, витікаючі з версій?

3. Які вимоги пред'являються до вивідних слідств, витікаючих з версій?