На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 11. Поняття і пошуково-пізнавальна природа криміналістичних версій

11.1. Процес розслідування - це ретроспективний аналіз обставин і подій, що мали місце в минулому. Пізнання обставин довершеного злочину, як і будь-яких інших подій, відбувається по законах діалектичної логіки, спираючись на які, слідчий, використовуючи гіпотетичний шлях пізнання при збиранні доказів, приходить від окремих розрізнених фактів і ймовірностний припущень до фактів більш; остоверним, які сприяють встановленню істини у справі.

У криміналістиці різновидом такого шляху пізнання є версія, побудова і перевірка якої дає можливість встановити обставини довершеного злочину.

25

Версії висуваються в ситуаціях інформаційної невизначеності при відсутності достатніх даних для достовірних висновків. Побудова версій відбувається на основі законів логіки (аналіз, синтез, індуктивний і дедуктивний умовивід, думка аналогічно ) і фактичних даних, що є в розпорядженні слідчого. Висунена версія повинна бути науково-обгрунтованою, реально і викликаною об'єктивною потребою пояснення певних фактів, що перевіряється.

11.2. Питання для самостійного викладу:

1. Дайте визначення версії, назвіть її основні риси і охарактеризуйте їх.

2. Що Ви розумієте під фактичними даними, які є основою для побудови версій; дайте їх класифікацію. Які джерела їх походження?

3. Чи Є слідча інтуїція, анонімний лист, матеріали оперативно-розшукової діяльності основою для висунення версії? Обгрунтуйте свої висновки.