На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Передмова

Становлення правової держави, перехід до нових демократичних форм судочинства протікають в надто складних умовах, що виявляються, зокрема, в різкому зростанні злочинності, несприятливих змінах її якісних характеристик.

Це природне, ще більш утрудняє рішення що не втрачала і раніше своєї актуальності задачі досить ефективної боротьби із злочинністю, заборони її в межах, що не порушують можливості функціонування основних соціальних структур - виробництва, розподілу, культури і т. д.

У чому склався умовах ще більш зростає значущість підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, особливо органів внутрішніх справ.

Як відомо, органи внутрішніх справ представляють саму велику і многофункциональную частину системи карної юстиції. Вони ведуть оперативно-розшукову діяльність, дізнання, попереднє слідство, діяльність по виконанню багатьох покарань, профілактичну діяльність.

Системний підхід до аналізу діяльності органів внутрішніх справ дозволяє зробити висновок, що серед цих функцій органів внутрішніх справ оперативно-розшукова діяльність є специфічною, поміщається особливу. Її специфіка виявляється в тому, що оперативно-розшукова діяльність як функція покладена на узкоограниченний коло державних органів, включаючи передусім органи внутрішніх справ, а також в тому, що ця діяльність тісно пов'язана з іншими перерахованими вище функціями і здійснюється у вельми широких масштабах.

Все це, природно, додає особливу актуальність проблемам зв'язку оперативно-розшукової діяльності з карною політикою держави, оцінки місця і ролей оперативно-розшукових апаратів в системі карної юстиції, нормативно-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності, підвищення її ефективності.

Робота, що Публікується В. П. Хомколова може бути оцінена як істотний внесок в розробку вказаних проблем. Автор дає грунтовний, науково обгрунтований і професійний аналіз оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ і апаратів, її що здійснюють, з позицій системного підходу.

Це дозволяє багато в чому по-новому побачити і оцінити найважливіші напрями діяльності органів внутрішніх справ, яким є оперативно-розшукова діяльність, виявити нові грані цієї діяльності, її перспективи в нових соціально-економічних умовах.

Робота, що Публікується В. П. Хомколова, безсумнівно, буде корисна всім фахівцям, що цікавляться проблемами організації боротьби із злочинністю на достовірно науковій і професійній основі.

У не меншій мірі робота В. П. Хомколова корисна для майбутніх фахівців, учнів в учебних'заведениях МВС Російської Федерації.

Доктор юридичних наук, професор С. Е. Віцин