На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Зміст

Передмова 3

Введення 5

Розділ 1. Структурно-функціональний аналіз системи карної

юстиції, місце і роль в ній оперативно-розшукових

апаратів органів внутрішніх справ 7

з 1. Цілі, функції і структура системи карної юстиції 7

з 2. Карна політика і її вплив на функціонування

системи карної юстиції і оперативно-розшукових

апаратів 28

з 3. Суть, цілі і функції оперативно-розшукових

апаратів в системі карної юстиції - 48

Розділ 2. Місце і роль оперативно-розшукових апаратів

в карному судочинстві 70

з 1. Деякі питання вдосконалення організації

оперативно-розшукового забезпечення попереднього

розслідування 70

з 2. Проблеми використання оперативно-розшукової

інформації на стадії попереднього розслідування 88

з 3. Використання можливостей оперативно-розшукових

апаратів в нейтралізації злочинної протидії

здійсненню судового розгляду 103

з 4. Оперативно-розшукові апарати і ресоциализация

злочинців 120

Додатку 133

Література 181