На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Додатки

Розділ 7

Методичні рекомендації по оперативно-розшуковому забезпеченню карного судочинства

Справжні рекомендації розроблені з метою комплексного використання оперативно-розшукових, процесуальних і технічних можливостей в процесі попереднього розслідування і судового розгляду, формування системи доказів по уго-; спритній справі, що виключає її руйнування.

Їх призначення - в міжвідомчому оперативному урегулюванні питань взаємодії правоохоронних органів по повному і об'єктивному дослідженню обставин карної справи і попередженню оперативними апаратами кримінальної протидії, що дозволяє забезпечити рішення наступних задач:

- воспрепятствование зацікавленим особам вплинути на об'єктивне дослідження обставин карної справи в процесі попереднього розслідування і судового розгляду;

- створення необхідних умов для ефективного відправлення правосуддя і попередження протиправних дій відносно учасників карного судочинства, задіяного в попередженні, розкритті, розслідуванні злочинів і судовому розгляді;

- усунення причин і умов, сприяючих протиправним діям відносно учасників карного процесу, викриття винних в цьому осіб і залучення їх до передбаченої законом відповідальності;

- попередження ухиляння обвинувачених і підсудних від слідства і суду, укриття ними майна і цінностей, нажитого злочинним шляхом;

133

- встановлення невиявлених співучасників, а також невідомих раніше епізодів злочинної діяльності обвинувачених і підсудних в стадії судового розгляду.

Основними умовами ефективного рішення задач по відправленню правосуддя є:

- дотримання особами, уповноваженими проводити дізнання, слідство і правосуддя, вимог законності;

- розділення їх компетенції, відповідне функціям правоохоронних органів, які вони представляють;

- комплексне і оперативне використання сил, коштів і методів, вживаних оперативними і слідчими апаратами в рішенні задач відправлення правосуддя по карних справах, по яких виявляється кримінальна протидія на попередньому і судовому слідстві до винесення рішення суду.

Заходи щодо оперативно-розшукового забезпечення попереднього розслідування і судового розгляду повинні починатися з моменту надходження заяви (повідомлення) від учасників процесу, членів їх сімей і близьких родичів. Основою для здійснення таких заходів можуть служити і інакші фактичні, в т. ч. і оперативні, дані.

У заяві (оперативної інформації) вказуються:

- анкетні дані особи, що зазнав протиправного впливу;

- зведення про розсліджувати справу;

- коло осіб, перелік майна і інш., належного захисту;

- дані про осіб, що надають кримінальну протидію.

Заяви вказаних осіб і попередня інформація підлягають обов'язковій перевірці органом, розсліджувати карну справу, в порядку статті 109 УПК РСФСР.

Оперативна інформація оформляється у вигляді рапорту і докладається начальнику "органу дізнання або безпосередньому начальнику. (Дані, отримані оперативним шляхом і що направляються слідчому або судді, не підлягають залученню до матеріалів карної справи).

З метою перевірки і документування протиправного впливу проводяться оперативно-розшукові заходи, в тому числі з використанням технічних засобів відео-, фото-, киносъемки і звукозаписи прослуховування телефонних і інакших переговорів, а також особисте спостереження оперативних працівників.

Застосування технічних і інакших засобів супроводиться складанням протоколу. Протокол і результати застосування технічних засобів згодом залучаються до матеріалів карної справи.

Про хід перевірки оперативний працівник інформує слідчу, у виробництві якого знаходиться карна справа, або прокурора,

134

що направив заяву про перевірку факту протиправного впливу, або суддю, що виніс рішення про проведення перевірки.

При отриманні заяви оперативний працівник попереджає заявника про карну відповідальність за явно помилковий донос. Одночасно необхідно фіксувати за допомогою технічних засобів свідчення свідків і потерпілих (у справах яких прогнозується кримінальна протидія), застосовувавши відео-, звукозаписувальну апаратуру. Це буде сприяти попередженню відмов і змін свідчень. А також знизить ризик руйнування доказової бази, т. до. навіть у разі усунення учасника карного процесу або воспрепятствования його явці в суд свідчення, зафіксовані на плівці в процесі дослідження обставин карної справи, зіграють свою роль.

При підтвердженні фактів тиску відносно учасників карного процесу матеріали виділяються в окреме виробництво.

Одночасно з прийняттям рішення про збудження карної справи орган дізнання, слідчий, прокурор, суд виносять процесуальне рішення (постанова, визначення) про забезпечення безпеки учасників карного процесу, що зазнали протиправного впливу. Орган дізнання (за участю слідчого, прокурора, судді) розробляють програму забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в справі, в тому числі і відносно працівників правоохоронних органів, членів їх сімей і близьких родичів.

Реалізація програми здійснюється з урахуванням обставин карної справи і міри небезпеки для життя, здоров'я і майна осіб, що зазнало протиправного впливу. У цій програмі передбачаються наступні заходи:

- встановлення охорони місця проживання, майно і супровід учасника карного процесу, що зазнало протиправного впливу, а також членів його сім'ї і близьких родичів;

- тимчасове переселення і розв'язання питань, пов'язаних із зміною місця роботи, навчання, прописки, номерів телефону, автотранспорту і інші;

- використання з санкції прокурора або за рішенням суду технічних засобів прослуховування і запису телефонних і інакших переговорів, а також видача у окремих разах спеціальних коштів індивідуального захисту, для працівників правоохоронних органів (слідчих прокуратури, суддів) - вогнепальної зброї;

- проведення закритого судового розгляду в приміщенні суду або в приміщенні, найбільш пристосованому для цих цілей;

- нерозголошування анкетно-біографічних даних в процесуальних документах, матеріалах дослідчої перевірки, адресному бюро, паспортних підрозділів, ГИБД АТС і інш. Направляють соответ135

ствующие документи в підрозділи і організації з проханням не видавати інформацію відносно вказаних осіб або посилають список осіб, належних виклику в суд (в спеціальному конверті), а в процесуальних документах - без вказівки місця проживання (в останньому випадку з учасником процесу обмовляються способи виклику його в приміщення суду, прокуратури, ОВД через оперативного працівника).

Оперативний працівник проводить заходи щодо запобігання контактам осіб, що знаходяться в місцях ізоляції, з не виявленими співучасниками злочинів, що знаходяться на свободі обвинуваченими, підсудними, родичами і іншими зацікавленими в незаконному прийнятті рішення по карній справі особами. Крім того, проводить заходи щодо здійснення оперативно-розшукового "контролю за поведінкою обвинувачених, підсудних, що залишилися на свободі, і особами, що роблять спроби вплинути на ефективне і об'єктивне дослідження обставин карної справи. Здійснює необхідні оперативно-розшукові заходи, направлені на виявлення і викриття осіб, що представляють оперативний інтерес, а також їх затримання при наданні кримінальної протидії відправленню правосуддя.

У тому випадку, якщо тиск, що надається відбувається по телефону, необхідно забезпечити запис і встановити номер дзвонячого абонента. У разі призначеної зустрічі на вулиці необхідно забезпечити перекриття всіх можливих шляхів відходу, вжити заходів до запису розмови за допомогою технічних засобів. Якщо в приміщенні - необхідно виключити можливість сховатися. Для чого заздалегідь вивчити підходи до будівлі, наявність додаткових входів і виходів, наявність автотранспорту і використати візуальне спостереження оперативними працівниками, а також негласне прослуховування розмови за допомогою рації.

Необхідні оперативно-розшукові заходи і слідчі

дії: -

- особистий обшук заримованих і їх допит;

- допит і пізнання заримованих заявником, на якого виявлявся тиск;

- проведення очних ставок;

- процесуальне оформлення використаних технічних і інших засобів документування злочинних дій по наданню тиску.

У ході обшуку звернути увагу на наявність документів, записників, предметів. У ході допиту заявника з'ясувати, які висувалися вимоги, які здійснювалися дії і хто є свідком факту тиску.

136

У ході допиту заримованого (заримованих), використовуючи оперативні дані об їх особистості, отримані в ході перевірки або з урахуванням обставини справи, з'ясувати, хто організував протидію, як йшла підготовка до нього, роль і дії кожної.

Очну ставку рекомендується провести таким чином, щоб заримований не мав можливість надавати вплив на учасника карного процесу.

Процесуальне оформлення

що використовуються в ході перевірки

і оперативно-розшукового забезпечення

технічних засобів процесу попереднього

і судового слідства

1. При використанні звукозапису:

- скласти протокол прослуховування звукозапису;

- допитати осіб, що проводили звукозапис і присутніх при цьому, з одночасним прослуховуванням її. У протоколі допиту обов'язково відобразити:

- в зв'язку з чим проводився звукозапис;

- яка застосовувалася звукотехника, з вказівкою марки, року виготовлення і заводського номера;

- яким чином проводився звукозапис.

За участю зрозумілих упакувати касету, опечатати її і залучити до справи як речовий доказ. При призначенні фонографической експертизи представити касету в експертну установу. У постанові про призначення експертизи обов'язково указати, на якому магнітофоні проводився звукозапис.

2. При використанні відеозапису:

- вивчити протокол застосування відеозапису;

- детально, з одночасним переглядом відеозапису допитати особу, що склала протокол, і осіб, що беруть участь в записі і спостереженні.

У ході допиту необхідно з'ясувати:

- в зв'язку з чим проводилося спостереження;

- хто здійснював спостереження і відеозапис, яка при цьому застосовувалася відеотехніка;

- їх пояснення по ходу перегляду відеозапису. 3. При особистому спостереженні оперативного працівника:

- вивчити протокол спостереження;

137

- детально допитати осіб, що беруть участь в спостереженні. При цьому з'ясувати, з якою метою здійснювалося спостереження, хто брав участь в спостереженні, місце, час і що конкретно встановлений спостереженням, Відеозапис і звукозапис залучаються до матеріалів карної справи як речові докази.

Дії чергового, його помічника по ОВД

при отриманні повідомлення про кримінальну протидію

- уточнює анкетних даних осіб, що повідомив про протиправну протидію, що надається (місце проживання, роботи і інш.);

- дослівно фіксує інформацію, з'ясовує джерело її отримання, реєструє її в журналі обліку повідомлень;

- вживає заходів до перевірки інформації, охорони осіб, відносно яких вона поступила. Докладає керівнику ОВД, його заступнику або старшому оперативно-слідчої групи, у виробництві якого знаходиться карна справа;

- вживає заходів, що виключають можливість спілкування (передача записок) між відвідувачами ОВД і заримованими.

Дії начальника ОВД, його заступника, старшої оперативно-слідчої групи

- розглядає і перевіряє заяви (оперативну інформацію) про протиправний вплив відносно учасників карного процесу або доручає її перевірку своїм співробітникам;

- виконує рішення судів, прокурорів про перевірку подібних заяв (оперативної інформації) і вживає заходів до виявлення і викриття осіб, що надають протизаконний вплив;

- бере участь в розробці і реалізовує програму забезпечення безпеки учасників карного процесу;

- здійснює координування діяльності створеної групи, забезпечує її необхідною спеціальною, криміналістичною технікою і автотранспортом. При необхідності залучає співробітників інш. служб і фахівців;

- веде щоденний контроль по оперативно-розшуковому забезпеченню розслідування карної справи, аналізує і узагальнює результати оперативно-розшукових і процесуальних заходів, що проводяться по нейтралізації кримінальної протидії.

138

Дії слідчого

- розглядає заяви (інформацію) про кримінальну протидію, визначає її відповідність обставинам карної справи, проводить необхідні слідчі дії по фіксації отриманих даних, здійснює її перевірку з оперативним працівником;

- вирішує питання про збудження карної справи при виявленні ознак самостійних складів злочинів;

- забезпечує процесуальними коштами захист інформації про особистість заявника, вживає заходів до запобігання витоку інформації про дані попереднього розслідування;

- бере участь в розробці і визначає заходи безпеки але програмі забезпечення безпеки учасника карного процесу, при необхідності членів його сім'ї і близьких родичів. Інформує керівника оперативно-слідчої групи і визначає заходи по оперативно-розшуковому забезпеченню попереднього розслідування.

Дії оперативного працівника

- бере участь в розробці і реалізації програми забезпечення безпеки учасника карного процесу, членів його сім'ї і близьких родичів;

- вживає необхідних оперативно-розшукових заходів, направлені на підвищення ефективності процесу дослідження обставин справи, захист матеріалів справи попереднього і судового слідства з моменту отримання даних про кримінальну протидію до вступу вироку в законну силу;

- проводить весь комплекс оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів, в т. ч. особисте спостереження по виявленню і викриттю осіб, що впливають на розслідування, що проводиться і судовий розгляд;

- бере участь в розробці і реалізації заходів щодо нейтралізації кримінальної протидії, оперативно-розшукового контролю за велінням підозрюваних, обвинувачених, підсудних і їх зв'язків, що залишилася на свободі, несумлінних учасників карного процесу, що змінили свої первинні свідчення. У взаємодії з оперативними працівниками ИВС, СИЗО, підрозділів органів виконання покарання, вживає заходів по жорсткій ізоляції заримованих осіб і забезпечує її з моменту затримання до вступу вироку в законну силу.

139

Дії дільничого інспектора міліції

- в процесі виконання функціональних обов'язків здійснює збір даних про образ життя, поведінку осіб, що проходить по карних справах як підозрювані, обвинувачених, підсудних, відносно яких вибрана міра припинення, не пов'язана з позбавленням свободи;

- при отриманні відомостей, що представляють оперативний інтерес і пов'язаних з наданням протидії правосуддю, захистом осіб, що беруть участь в справі, інформує керівника ОВД, його заступника або старшого оперативно-слідчої групи по розслідуванню справи. Виконує їх доручення.

Дії співробітників різних служб ОВД

- під керівництвом слідчого або за участю оперативного працівника забезпечують проведення кіно-, фото-, видеосъемки і звукозапису заходів, що проводяться і слідчих дій по документуванню фактів кримінальної протидії;

- виконують доручення начальника ОВД, його заступника, керівника оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій по нейтралізації кримінальної протидії.

Організація і діяльність

слідче-оперативних груп

по оперативно-розшуковому забезпеченню процесу

розслідування і судового розгляду

СОГ є організаційною формою взаємодії слідчих і оперативних апаратів, що створюються для ефективної взаємодії по нейтралізації кримінальної протидії, забезпеченню концентрації зусиль у використанні сил і коштів, властивих слідчим і оперативним апаратам по повному і об'єктивному дослідженню обставин справи і перетворенню в життя принципу невідворотності відповідальності осіб, винних в здійсненні злочинів.

СОГ створюється на весь період розслідування справи, до винесення рішення суду. Склад і чисельність групи залежать від об'єму і характеру роботи по нейтралізації кримінальної протидії.

140

Рішення про створення групи затверджується компетентними особами (начальником ГРОВД, у разі розслідування карних справ: много-епизодних, серійних, довершених групою, на території декількох районів начальником УВД, МВС) і оформляється наказом.

Виходячи з складності задач по нейтралізації кримінальної протидії, захисту осіб, що беруть участь в справі, забезпеченню режиму конспірації і запобіганню витоку інформації, зміни по складу і чисельність групи і, зокрема, по її скороченню, заміні членів групи, можуть бути зроблені лише керівником, що видав наказ про її створення. Члени СОГ, має право знайомитися в повному об'ємі з оперативною і інакшою інформацією, що є для її використання в ході розкриття і розслідування злочинів. Слідчий інформує оперативного працівника про дані, що мають значення для успішного проведення оперативно-розшукового забезпечення. Оперативний працівник разом з слідчим визначає кошти і методи діяльності, направленої на збереження від руйнування джерел доказової інформації.

У тому випадку, коли встановлене обличчя, що надало кримінальну протидію, оперативний працівник разом з слідчим або за його дорученням проводить оперативно-розшукові заходи, направлені на його викриття і затримання. У тих же випадках, коли особа або група осіб не встановлена, оперативний працівник приймає необхідні оперативно-розшукові протидії, захисту осіб, що беруть участь в справі, даних попереднього і судового слідства.

При функціонуванні СОГ, працюючої в умовах активної кримінальної протидії, необхідне посилити режим конспірації і запобігання витоку інформації. З цією метою:

- виключити обговорення на оперативних нарадах питань, що стосуються розсліджувати справи;

- видавати інформацію по карній справі або у справі оперативного обліку тільки з ведена старшого СОГ;

- закрити адреси СОГ, а також членів їх сімей. Забезпечити заміну номерів телефонів, особистих і службових автомобілів. Знеособити членів СОГ, замкнувши всі службові питання на старшого СОГ;

- виключити випадки заміни співробітників до винесення рішення суду, враховуючи затрачений час і посиливши складності роботи в умовах активної протидії.

Інформованість осіб, що надають кримінальну протидію методом, вживаним оперативними апаратами в боротьбі із злочинністю, обумовлює необхідність використання підрозділів ОПУ при здійсненні оперативно-розшукового забезпечення, з тимчасовим закріпленням за СОГ бригади цих підрозділів. Їх можливості необхідно використати при здійсненні

141

оперативного контролю за особами, яким вибрана міра припинення, не пов'язана з позбавленням свободи. Ці обличчя мають намір або вживають заходи протидіючого характеру. А також для одночасного затримання або одного із злочинців в таємниці від іншого, або затримання на місці злочину при наданні кримінальної протидії.

Ефективність роботи СОГ по оперативно-розшуковому забезпеченню прямо залежить від локалізації обвинувачених і підсудних, що знаходяться в місцях ізоляції, і співучасників злочинів, родичів і інакших зацікавлених осіб, що знаходяться на свободі. Ця обставина обумовлює включення до складу СОГ також і оперативних працівників СИЗО, і органів виконання покарання з тимчасовим підкоренням (на період роботи групи) їх керівнику СОГ.

Протидії злочинні елементи застосовують різні

контрзаходи: ведуть зовнішнє спостереження, використовують радиоелектрон

ную техніку, впроваджують своїх людей, усувають осіб, що співробітничають

з ОВД, дезинформують і провокують співробітників, в цілях захисти

складаються на обліку в психоневрологічних диспансерах, налагоджують і.

підтримують контакти з корумпованими співробітниками. Поето

му тактику попередження кримінальної протидії не можна

трактувати як механічний набір тих або інакших прийомів. Це поділ

дружин бути творчий процес, заснований на аналізі кримінальної

ситуації і процесів, що відбувається в кримінальному середовищі, знанні

оперативної обстановки і конкретної карної справи. Він складається

з продуманого використання сил і коштів, якими мають в своєму розпорядженні

оперативні апарати, головна задача яких поставити преступни

ков в зазделегідь передбачену несприятливу ситуацію, зберегти

систему доказів, забезпечити захищеність учасників уголов

ного процесу, документування фактів протидії і изобли

чения осіб, причетних до цього, з метою залучення їх до предусмот

ренной законом ответственности.Приложение

№ 2

оперативно-розшукової діяльності»

Федеральний закон Російської Федерації від 12 серпня 1995 р. № 144-ФЗ

(із змінами, внесеними Федеральним законом від 18 липня 1997 р. № 101-ФЗ)

(Збори законодавства Російської Федерації. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502)

Справжній Федеральний закон визначає зміст оперативно-розшукової діяльності, здійснюваної на території Російській Федерації, і закріплює систему гарантій законності при проведенні оперативно-розшукових заходів.

Розділ I. Общиє положення

Стаття 1. Оперативно-розшукова діяльність

Оперативно-розшукова діяльність - вид діяльності, здійснюваної гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те справжнім Федеральним законом (далі - органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність), в межах їх повноважень за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинного посягання.

Стаття 2. Задачі оперативно-розшукової діяльності

Задачами оперативно-розшукової діяльності є: виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів,

а також виявлення і встановлення осіб, їх що готують,

що здійснюють або що здійснили;

143

лише з їх згоди в письмовій формі і у випадках, передбачених федеральними законами.

25. При представленні органу дізнання, слідчому, прокурору або в суд результатів ОРД, що отримуються в процесі дриваючий оперативно-технічного заходу, повинні бути прийняті вичерпні заходи, що забезпечують питання конспірації проведення даного заходу, аж до його припинення.

26. Результати ОРД не представляються:

- якщо неможливо забезпечити безпеку суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності в зв'язку з уявленням і використанням даних результатів в карному процесі;

- якщо їх використання в карному процесі створює реальну можливість розшифровки (розголошування) відомостей про або використаних при проведенні негласних оперативно-розшукових заходів, що використовуються силах, коштах, джерелах, методах, планах і результатах оперативно-розшукової діяльності, про осіб, впроваджених в організовані злочинні групи, про штатних негласних співробітників і про осіб, що сприяють ним на конфіденційній основі, а також про організацію і тактику проведення оперативно-розшукових заходів, віднесену законом до державної таємниці (крім випадків, коли вказані відомості вдаються гласності в порядку, встановленому Федеральним законом «Про оперативно-розшукову діяльність»).

Рішення про непредставлення результатів ОРД по мотивах, викладених в справжньому пункті, оформляється постановою керівника органу, що здійснює ОРД, і залучається до матеріалів справи оперативного обліку або відповідної номенклатурної справи. Про прийняте рішення повідомляється ініціатор запиту.