На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Анотація

В. П. Хомколов

організація управління

оперативно-розшуковою

діяльністю

системний підхід

юний ити

UNITY

"Закон і право" - Москва - 1999

ББК 67.401.213 Х76

Рецензенти:

д-р юрид. наук, проф. І, А. Клімов, д-р юрид. наук, проф. В. П. Кувалдін

Головний редактор видавництва Н. Д. Еріашвілі

Хомколов В. П.

Х76 Організація управління оперативно-розшуковою діяльністю: системний подход.- М.: Закон і право, ЮНИТИ, 1999.- 191 з. ISBN 5-238-00075-8.

Розглядаються сущость, мети, функції оперативно-розшукових апаратів органів внутрішніх справ, місце і роль оперативно-розшукових апаратів в карному судочинстві і ресоциализації злочинців Особлива увага приділяється організації оперативно-розшукового забезпечення судового розгляду

З нових позицій дається поняття ресоциализації злочинців, досліджується роль оперативно-розшукових апаратів органів внутрішніх справ в цьому процесі.

Для студентів і викладачів юридичних вузів, практичних і наукових працівників системи карної юстиції.

ISBN 5-238-00075-8

ББК 67.401.213

й ВП Хомколов, 1999

й ЮНИТИ, 1999. Відтворення всієї книги або будь-якої її частини забороняється без письмового дозволу видавництва