На головну   всі книги   до розділу

Зміст

Анотація
Зміст
Передмова
Уведення
§ 1. Мети, функції і структура системи карної юстиції
§ 2. Карна політика і її вплив на функціонування системи карної юстиції й оперативно-розшукових апаратів
§ 3. Сутність, мети і функції оперативно-розшукових апаратів у системі карної юстиції
§ 1. Деякі питання удосконалювання організації оперативно-розшукового забезпечення попереднього розслідування
§ 2. Проблеми використання оперативно-розшукової інформації на стадії попереднього розслідування
§ 3. Використання можливостей оперативно-розшукових апаратів у нейтралізації злочинної протидії здійсненню судового розгляду
§ 4. Оперативно-розшукові апарати і ресоциализация злочинців
Додатка
Література