Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 48 49 51 52

Питання 41. Адвокатська діяльність

/. Поняття адвокатської діяльності

2. Принципи адвокатури

3. Повноваження адвоката

4. Гарантії незалежності адвоката

5. Форми адвокатських освіт

6. Адвокатська палата

Адвокатська діяльність - це кваліфікована юридична по-мошь, що надається на професійній основі особами, що отримали статус адвоката, фізичним і юридичним особам (довірителям) з метою захисту їх прав, свобод і інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддя. Адвокатська діяльність не є підприємницькою. Адвокатом є обличчя, що отримало статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат - незалежний радник з правових питань. Він не має право займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької і інакшої творчої діяльності.

Адвокатура - це професійне співтовариство адвокатів і як інститут цивільного суспільства не входить в систему органів державної влади і місцевого самоврядування. Адвокатура діє на основі принципів:

законність;

незалежність;

самоврядування;

корпоративности;

рівноправність адвокатів.

Адвокат має право'.

збирати відомості, необхідні для надання юридичною допомоги;

опитувати з їх згоди осіб, що приблизно володіють інформацією,

що відноситься до справи, по якій адвокат надає юридичну

допомогу;

залучати на договірній основі фахівців для роз'яснення питань, пов'язаних з наданням юридичною допомоги; безперешкодно зустрічатися зі своїм довірителем віч-на-віч в умовах, що забезпечують конфіденційність (в т. ч. в період його змісту під вартою), без обмеження числа побачень і їх тривалості;

103

- фіксувати (в т. ч. за допомогою технічних засобів) інформацію, що міститься в матеріалах справи, по якій адвокат надає юридичну допомогу;

- здійснювати інакші дії, що не суперечать законодавству Адвокат не має право:

- приймати від імені, що звернулося до нього за наданням юридичною допомоги, доручення у випадку, якщо воно має явно незаконний характер;

- приймати від імені, що звернулося до нього за наданням юридичною допомоги, доручення у випадках, якщо він:

1) має самостійний інтерес по предмету угоди з довірителем, відмінний від інтересу даної особи;

2) брав участь в справі як суддя, третейського судді або арбітра, посередника, прокурора, слідчого, дізнавача, експерта, фахівця, перекладача; є по даній справі потерпілим або свідком, а також якщо він був посадовою особою, в компетенції якого знаходилося прийняття рішення в інтересах даної особи,

3) складається в родинних або сімейних відносинах з посадовою особою, яка приймала або бере участь в розслідуванні або розгляді справи даної особи;

4) надає юридичну допомогу довірителю, інтереси якого суперечать інтересам даної особи;

- займати у справі позицію всупереч волі довірителя, за винятком випадків, коли адвокат переконаний в наявності самообмови довірителя;

- робити публічні заяви про доведеність провини довірителя, якщо той її заперечує;

- розголошувати відомості, повідомлені йому довірителем в зв'язку з наданням останньому юридичної допомоги, без згоди довірителя;

- відмовитися від прийнятого на себе захисту.

Негласна співпраця адвоката з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, забороняється. 4. Гарантії незалежності адвоката:

- Втручання в адвокатську діяльність або перешкодження їй яким би те не було образом не допускається.

- Адвокат не може бути притягнутий до якої-небудь відповідальності (в т. ч. після припинення або припинення статусу адвоката) за виражену ним при здійсненні адвокатської діяльності думку, якщо вироком суду, що тільки вступив в законну силу не буде встановлена винність адвоката в злочинній дії (бездіяльності). Вказані обмеження не розповсюджуються на цивільно-правову відповідальність адвоката перед довірителем.

- Витребування від адвокатів, а також від працівників адвокатських освіт, адвокатських палат або Федеральної палати адвокатів, сведе104

ний, пов'язаних з наданням юридичною допомоги по конкретних справах, не допускається.

- Адвокат, члени його сім'ї і їх майно знаходяться під захистом держави.

- Карне переслідування адвоката здійснюється з дотриманням гарантій, передбачених кримінально-процесуальним законодавством.

"з Форми адвокатських образований', адвокатський кабінет, колегія адвокатів, адвокатське бюро і юридична консультація. Адвокат має право самостійно обирати форму адвокатської освіти і місце здійснення адвокатської діяльності, про що він зобов'язаний повідомити пораду адвокатської палати.

Адвокатський кабінет засновує адвокат, що прийняв рішення здійснювати адвокатську діяльність індивідуально. Адвокатський кабінет не є юридичною особою.

Два і більше за адвоката має право заснувати колегію адвокатів - некомерційну організацію, засновану на членстві і діючу на основі статуту (затверджується її засновниками) і засновницького договору. Засновниками і членами колегії адвокатів можуть бути адвокати, відомості про яких внесені тільки в один регіональний реєстр. Колегія адвокатів є юридичною особою, має самостійний баланс, відкриває рахунки в банках, має друк, штампи і бланки з адресою і найменуванням колегії адвокатів, вмісною вказівку на суб'єкт РФ, на території якого вона встановлена. Адвокатське бюро має право заснувати два і більше за адвоката (укладають між собою партнерський договір в простій письмовій формі). Якщо на території одного судового району загальне число адвокатів у всіх адвокатських освітах, розташованих на території цього району, становить менш двох на одного федерального суддю, адвокатська палата по представленню органу державної влади суб'єкта засновує юридичну консультацію - некомерційну організацію, створену в формі установи..

Адвокатська палата - недержавна некомерційна організація, заснована на обов'язковому членстві адвокатів одного суб'єкта РФ. Цілі створення адвокатської палати:

забезпечення надання кваліфікованою юридичній допомозі, її доступності для населення на всій території суб'єкта РФ; організація юридичної допомоги, що надається громадянам безкоштовно; представництво і захист інтересів адвокатів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, суспільних об'єднаннях і інакших організаціях;

контроль за професійною підготовкою осіб, що допускаються до здійснення адвокатської діяльності, і дотриманням адвокатами кодексу професійної етики.

105

Адвокатська палата утвориться засновницькими зборами (конференцією) адвокатів, є юридичним липом, має самостійний баланс, відкриває розрахунковий і інші рахунки в банках, підлягає державній реєстрації. Адвокати не відповідають за зобов'язаннями адвокатської палати, а адвокатська палата не відповідає за зобов'язаннями адвокатів. Вищим органом адвокатської палати суб'єкта РФ є збори адвокатів. Якщо чисельність адвокатської палати перевищує 300 чоловік, вищим її органом є конференція адвокатів. Збори (конференція) адвокатів скликаються не рідше за один раз в рік. Колегіальним виконавчим органом адвокатської палати є порада адвокатської палати.

Федеральна палата адвокатів РФ є общероссийской недержавною некомерційною організацією, заснованою на обов'язковому членстві адвокатських палат суб'єктів РФ. Вищим органом Федеральної палати адвокатів є Всеросійський з'їзд адвокатів (скликається не рідше за один раз в 2 роки).