На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 48 49 51 52

Питання 1. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи

/. Поняття правоохоронної діяльності

2. Ознаки правоохоронної діяльності

3. Задачі правоохоронної діяльності

4. Основні напрями правоохоронної діяльності

5. Система правоохоронних органів

1. Правоохоронна діяльність - це діяльність держави в особі його спеціально уповноважених органів по забезпеченню законності, правопорядку, охороні прав і законних інтересів суспільства, держави, суспільних і інакших об'єднань громадян, захисту прав і свобод людини і громадянина, боротьбі із злочинами і іншими правопорушеннями, яка здійснюється у встановленому законом порядку за допомогою застосування згідно суворому із законом заходів юридичного впливу (в т. ч. заходів державного примушення).

2. Ознаки правоохоронної діяльності:

- правоохоронна діяльність здійснюється тільки спеціально уповноваженими державними органами, відносно яких законодавством встановлений жорсткий порядок комплектування, організації і функціонування;

- направлена на захист права, особистості, суспільства і держав від злочинного і інакшого посягання;

- правоохоронна діяльність здійснюється суворо в порядку", встановленому законом. При прийнятті рішення про застосування або незастосування яких-небудь правоохоронних заходів компетентний орган (посадова особа) зобов'язаний дотримувати певні правила, передбачені для відповідного випадку законом, правила карного або цивільного судочинства, правила ведіння дізнання і попереднього розслідування і т. п.;

- правоохоронна діяльність здійснюється тільки за допомогою застосування заходів державного примушення або накладення стягнень, застосування заходів юридичного впливу;

- застосування заходів юридичного впливу повинне суворо відповідати закону, який визначає як основи застосування вказаних

заходів, так і конкретні заходи, які можуть бути застосовані в конкретному випадку.

3 Задачі правоохоронної діяльності: «/ охорона особистості, це прав і свобод;

*/ охорона суспільства, його матеріальних і духовних цінностей; v охорона держави, його конституційного ладу, суверенітету і державної

цілісності.

4 Основні напрями правоохоронної діяльності: г/ відправлення правосуддя, тобто розгляд в суді карних і цивільних справ і винесення по них законних і обгрунтованих рішень;

- конституційний контроль, основною задачею якого є забезпечення відповідності Конституції РФ нормативно-правових актів вищих органів законодавчої і виконавчої влади РФ;

- організаційне забезпечення діяльності судів, направлене на забезпечення нормального функціонування судових органів;

- прокурорський нагляд як діяльність прокуратури по запобіганню і припиненню порушень закону за допомогою спеціальних заходів прокурорського реагування;

- виявлення і розслідування злочинів як діяльність, направлена на розкриття злочинів, викриття винних осіб і залучення їх до карної відповідальності;

Vе надання юридичною допомоги особам, що притягуються до карної відповідальності, а також в інакших випадках.

Органи, що становлять систему правоохоронних органів'. федеральні суди загальної юрисдикції і федеральні арбітражні суди, світові суди;

- Конституційний Суд Російської Федерації і конституційні суди суб'єктів Російської Федерації;

- органи, що здійснюють організаційне забезпечення діяльності судів: Служба судових приставов Міністерства юстиції РФ, інакші служби Міністерства юстиції РФ, Судовий департамент при Верховному Суді РФ і т. п.;

- прокуратура;

- органи дізнання і попереднього слідства (міліція, слідчі органів внутрішніх справ і т. п.);

- органи, що надають юридичну допомогу (адвокатура, нотаріат).