На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 48 49 51 52

Питання 19. Загальна характеристика арбітражних судів РФ арбітражних судів РФ

Підвідомчість справ арбітражним судам Загальна характеристика арбітражних судів РФ

З°Ставляют особливу підсистему, яка є частиною єдиної судової системи РФ;

з гИр1адЖанЬ'1СуУДИ рассматРивают економічні спори, виникаючі ПШСДанських' а^инистративних і інакших правовідносин;

ппя °Существля« > т свою діяльність на основі тих же ті РуадсГют7ДГ' ЧТ° " СУДИ °бщей юрисдикції, і в своєї рабо-ством субьектГрф федеральним законодавством і законодавцем-рідними договоРамиИрфЬШИ Н°РШТИВНИМИ актами, а також междуна-СВ

°ЇХ прав ч зако'них інтересів впра-підприємці, юриди-обличчя

' обРазования' не име"

суспільних інтересів в арбітражний тного самоврядування ОРПШИ госУДаРственнои влади і мес~

підвідомчий арбітражному суду, суд (янно діючий

ИМСЮТ Необов'язкову силу, тобто ^ органів,

ческие особи а статусу

або специ и

Посадових осіб,

підприємцями;

пРавоотношений економічні спори ОСуїюсП1Лен1¦їсти підприємницької і інакший юРВДическими особами і індивідуальними

сР

спори і інакші справи, пов'язані із здійсненням

41

організаціями і громадянами підприємницької і інакшої економічної діяльності про:

1) спростуванні нормативних правових актів, що зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької і інакшої економічної діяльності, якщо федеральним законом їх розгляд віднесений до компетенції арбітражного суду;

2) спростуванні ненормативних правових актів органів державної влади РФ, органів державної влади суб'єктів РФ, органів місцевого самоврядування, рішень і дій (бездіяльність) державних органів, органів місцевого самоврядування, інакших органів і посадових осіб, що зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької і інакшої економічної діяльності;

3) адміністративних правопорушеннях, якщо федеральним законом їх розгляд віднесений до компетенції арбітражного суду;

4) стягненні з організацій і громадян, що здійснюють підприємницьку і інакшу економічну діяльність, обов'язкових платежів, санкцій, якщо федеральним законом не передбачений інакший порядок їх стягнення;

- справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення для виникнення, зміни і припинення прав організацій і громадян в сфері підприємницької і інакшої економічної діяльності;

- справи про спростування рішень третейських суддів і про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів;

- справи про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів і іноземних арбітражних рішень по спорах, виникаючих при здійсненні підприємницької і інакшої економічної діяльності.

Крім того, арбітражні суди розглядають справи:

- про неспроможність (банкрутстві);

- по спорах про створення, реорганізацію і ліквідації організацій;

- по спорах про відмову в державній реєстрації, ухилянні від державної реєстрації юридичних осіб, індивідуальних підприємців;

- по спорах між акціонером і акціонерним товариством, учасниками інакших господарських товариств і суспільств, витікаючим з діяльності господарських товариств і суспільств, за винятком трудових суперечок;

- про захист ділової репутації в сфері підприємницької і інакшої економічної діяльності;

- інші справи, виникаючі при здійсненні підприємницької і інакшої економічної діяльності, у випадках, передбачених федеральним законом.

42