Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 48 49 51 52

Питання 10. Організація роботи в районному суді

/. Принципи розподілу справ між суддями

2. Основні напрями організаційного забезпечення роботи суду

3. Апарат районного суду "I, Принципи розподілу справ між суддями:

- функціональний (предметний) принцип передбачає, що кожний суддя розглядає певну категорію справ (карні справи, трудові спори, справи з сімейних правовідносин і т. п.);

- територіальний принцип: кожний суддя розглядає всі категорії справ, виниклих на закріпленій за ним території;

- предметно-територіальний принцип: кожний суддя розглядає тільки справи певної категорії, виниклі на закріпленій за ним території;

- беззональний принцип: кожний суддя розглядає всі цивільні справи, заяви по яких поступили до нього під час здійснення ним прийому населення, і ті карні справи, які передав на його розгляд голова суду.

2, Основні напрями організаційного забезпечення діяльності судів:

- планування діяльності суду і окремих суддів, передбачаючий час виконання робіт з апаратом суду, підвищення правових знань народних засідателів, вивчення судової практики і стану законності в районі, час судових засідань по конкретних справам, графік прийому населення суддями, час і місце нарад суддів і т. п.;

- прийом населення, який ведеться головою, всіма суддями суду і працівниками апарату в суворо встановлений час;

- узагальнення судової практики, що включає її збір, вивчення і формулювання висновків;

- робота з кадрами суду: формування апарату суду, підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату;

- ведіння статистичної звітності у всіх напрямах діяльності суду: розгляд різних категорій справ, виконавче виробництво і т. п.;

- ведіння роботи із законодавством, включаюче відстеження змін законодавства і зберігання контрольних примірників нормативно-правових актів і роз'яснень судової практики Верховним Судом РФ;

- діловодство, тобто фіксування руху справ, що поступили і вихідних документів і т. п.

3. Безпосереднє організаційне і технічне забезпечення роботи суду здійснює апарат суду:

- керівні працівники апарату суду;

25

у' адміністратор суду, який призначається начальником управління (відділу) Судового департаменту при Верховному Суді РФ, діє під контролем Судового департаменту, але безпосередньо підкоряється голові суду і є його першим помічником; V1 консультанти, які призначаються головою суду з числа осіб, що володіють певними юридичними знаннями для ведіння судової статистики, узагальнення судової практики, виконання роботи із законодавством і т. п.; *-' завідуючий канцелярією, який організує роботу канцелярії і

відповідає за неї;

- секретарі суду - ведуть діловодство у справах, що розглядаються конкретними суддями, забезпечують зберігання речових доказів, закінчують діловодство у справах, розгляд яких закінчений, і здають їх в архів і т. п.;

V секретарі судових засідань - ведуть протоколи судових засідань, викликають народних засідателів, учасників судового засідання, свідків і пр.