На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ШУКАНОГО ОБ'ЄКТА

№ операції

Задачі

Установлення сліду

А.

Установлення

вихідної сукупності

Установлення спеціального

Установлення кількісно - визначеної групи-^

Установлення

проверяемого

об'єкта

Дозвіл

питання про тотожність

Установлення

одиничного

об'єкта -

Установлення шуканого об'єкта

Методи

Следственно-

оперативний

пошук

Стаціонарні класифікації

Нестаціонарні класифікації

Обмеження.

Ситуація

індивідуального

визначення

Моделювання шуканого об'єкта

Ідентифікація

Підсумовування ц ідентифікаційної інформації f*

Дослідження

зв'язку з

розслідуваним

подією

Суб'єкти дослідження

Слідчий і фахівець

Слідчий

Експерт

Кожна з проміжних задач, що веде до встановлення шуканого об'єкта, дозволяється визначеною групою методів, визначеними суб'єктами. Перша (основна) група методів (операції 2-7) використовується для індивідуалізації одиничного об'єкта, друга- для встановлення його зв'язку з розслідуваною подією (операція 8).

116

У залежності від того, який рівень індивідуалізації є вихідним1, істотно міняється методика доведення. На початкових етапах найбільше широко використовуються' методи класифікаційних досліджень: віднесення идентифицируемого об'єкта до усе більш вузьких класифікаційних груп за допомогою стаціонарних і спеціально створених класифікацій об'єктів. Встановлення обмежених класів і груп об'єктів дуже важливо при організації пошукових заходів, у той час як обмеження вихідної сукупності має істотне значення для визначення критеріїв оцінки сукупності ознак, необхідної для доведення тотожності.

Досягнутий шляхом класифікації рівень поглиблюється застосуванням методу обмеження, за допомогою якого зі складу родової речі виділяється дуже вузька сукупність об'єктів.

Строге кількісне визначення об'єктів, що перевіряються, дає можливість установити шуканий об'єкт методом виключення і за допомогою диференційних алгоритмів у машинних програмах ідентифікації.

У практиці доведення 'необхідно розмежовувати дозвіл питання про тотожність у результаті окремого акта ідентифікації (у тому числі і при негативному висновку), установлення родової чи групової тотожності (операція 6) і встановлення одиничного матеріального об'єкта на основі комплексного дослідження і підсумовування ідентифікаційної інформації, що міститься в різних джерелах (операція 7).

Правильний вибір адекватного задачі методу дозволяє зіставити його з навкруги суб'єктів і визначити їхню компетенцію в доведенні.

Як уже відзначалося, класифікаційні дослідження, що вимагають знання загальнонаукових і спеціальних класифікацій, методики виявлення й оцінки ознак, застосування спеціального устаткування і науково-технічних коштів, зв'язані з необхідністю

1 В практиці мають місце випадки, коли слід шуканого об'єкта містить знакову інформацію про одиничний об'єкт: відбиток номерного знака автомашини, позначення прізвища й інших даних власника документа і т.п. Тут відпадає необхідність у послідовно здійснюваних стадіях індивідуалізації до порівняльного дослідження конкретного об'єкта, що перевіряється.

117

залучення у відповідних слідчих діях фахівців, застосування ж методу обмеження засновано на аналізі обставин кримінальної справи, механізму розслідуваної події і тому може бути здійснено лише слідчим і судом. До компетенції слідчого і суду відноситься констатація ситуації індивідуального визначення, побудова версій про шуканий об'єкт, дослідження його зв'язку з подією злочину. Усі ці методи засновані на аналізі механізму розслідуваної події і приватної системи фактичних даних про шуканий об'єкт.

Окремі групи задач (дозвіл питання про тотожність, підсумовування ідентифікаційної інформації) можуть зважуватися як експертом (на основі ідентифікаційних ознак), так і слідчим і судом (на основі ідентифікаційної підсистеми доказів).