На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ВИСНОВОК

Сім'я в соціалістичному суспільстві, як і інші

сфери життєдіяльності людини, постійно розвивається,

знаходячись під впливом продуктивних сил і

суспільних відносин і надаючи, в свою чергу,

вплив на життя суспільства. Значну роль в розвитку

сім'ї грає право, регулюючи багато які аспекти сімейних

відносин.

Що Відбуваються в СРСР, в інших соціалістичних

країнах зміни характеру браку і сім'ї не є,

однак, свідченням вольового втручання і не

означають їх руйнування або кризи. Вони відображають

об'єктивний закономірний процес перетворення сім'ї в

етично-правовий союз чоловіка і жінки, заснований

на принципах добровільності браку, рівності і взаємної

поваги чоловіків, верховенства особистого почуття

над всіма іншими обставинами. Під впливом соціальних

чинників посилюються почуття обов'язку перед

неповнолітніми дітьми, відповідальність перед суспільством

за виховання підростаючого покоління. Відносини

між батьками і дітьми, заснована на нескороминущих

почуттях спорідненість, любові, взаємодопомоги, є

базисною, основною в сім'ї; мірило відповідального

відношення до сім'ї - це виконання гражданином' свого

батьківського і синівського обов'язку.

Разом з тим існує немало проблем сім'ї. Так,.

не меншає кількість громадян, неналежно виконуючих

свої батьківські обов'язки; залишається високим

число відмов фактичних батьків від своїх дітей, народжених

від позашлюбних, зв'язків; всім відомий згубний вплив

на сім'ю пияцтва і т. п. Для боротьби з цими

негативними явищами необхідно використати всі

кошти соціального впливу. < Треба, - як відмітив

М. С. Горбачев в своєму виступі на зборах

активу Ленінградської партійної організації 17 травня

1985 р., -. .. навалитися всім світом на боротьбу з пияцтвом

і алкоголізмом > '.

Активне сприяння зміцненню соціалістичної

сім'ї є однією з головних задач радянського законодавства

про брак і сім'ю. Ефективному впливу

радянського права на сім'ю сприяють підйом правосвідомості

радянських людей, зростання авторитету закону, його

подальше вдосконалення. Радянське сімейне законодавство

повинно йти в ногу з життям, відображаючи

ті, що відбуваються в суспільстві і сім'ї зміни.

Правовий захист суб'єктивних прав і інтересів учасників

сімейних відносин - важлива сфера діяльності

судових і адміністративних органів. Її здійснення

відповідно суворому до норм матеріального

і процесуального законодавства забезпечує

ефективність захисту, надає на учасників сімейних

відносин виховальний і попереджувальний вплив.

Подальше розширення і поглиблення захисту в сімейних

відносинах нерозривно пов'язане з станом науки

сімейного права, яка повинна вирішувати не тільки прикладні

питання реалізації громадянами своїх прав і

обов'язків, але і теоретичні проблеми, розвиваючи

загальну частину радянського сімейного права. Мова йде не про

схоластичні дискусії з приводу наукових термінів,

а про наукові дослідження, що розкривають специфічні

риси предмета і методу правового регулювання, демократизм,

гуманізм положень радянського законодавства

про сім'ю.

Доступність, реальність правового захисту суб'єктивних

прав і інтересів учасників, що охороняються законом сімейних

відносин є одним з переконливих свідчень

турботи радянської загальнонародної держави

про сім'ю - важливому осередку соціалістичного суспільства.