На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

АНОТАЦІЯ

Зорислава Василівна Ромовекая

ЗАХИСТ В РАДЯНСЬКОМУ

СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

з Видавниче об'єднання

< Вища школа >, 1985

В світлі положень Конституції СРСР досліджуються

суть, об'єкти і передумови захисту в радянському

сімейному праві, а також різні способи захисту

прав і інтересів учасників сімейних відносин, зокрема

такі, як встановлення батьківства, визнання

неможливості спільного мешкання чоловіків,

визнання недійсності браку і усиновлення,

примусове стягнення аліментів на користь дітей

і інших членів сім'ї.

Розглядаються також особливості відповідальності

по сімейному законодавству.

Для наукових працівників, студентів і викладачів

юридичних вузів і факультетів, практичних

працівників органів юстиції.

Рецензент

д-р юрид. наук, проф. В. Ф. Яковльов (м. Свердловськ)

Редакція суспільно-політичної літератури

Зав. редакцією X. І, Сорохтей

Зоріслава Василівна Ромовекая

ЗАХИСТ В РАДЯНСЬКОМУ

СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

Редактор І. С. Левіна

Художник С. І. Піро. жок

Художній редактор В. І. З а в а

Технічний редактор С. Д. Д овба

Коректори А. В. До а рминска я, М. Ю. Горбаль

Інформ. бланк № 7734

Здано в набір 23.05.85. Подп. в друк 15. II. 85. БГ 03383. формат 84х108/32.

Бум. типогр. № 2. Літ. гарн. Вие. друк. Усл. печ. л. 9,45. Усл. кр.-отт, 9,76.

Уч. л. 11,45. Тираж 5000. Ізд. № 1288. Зак, 3191. Ціна 90 до.

Зак. 3191. Ціна

Видавництво при Львівському державному університеті видавничого

об'єднання < Вища школа >, 290000, Львів, вул. Університетська, 1.

Обласна книжкова друкарня, 290000, Львів, вул. Стефапика, II,

1203060000 -094

М225(04)-85

з Видавниче об'єднання

< Вища школа >, 1985