На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

3.1. СУТЬ ПРАВА СПІВТОВАРИСТВА

Під правом Співтовариства розуміється право Європейського Співтовариства, витікаюче з парижского 1951 року, римського 1957 року і брюссельского 1965 року договорів і що знаходить все більш чітку структуру по мірі юридичної і політичної еволюції Співтовариства. Мова про абсолютно особливе право, якому одночасно властиві межі наднационального права і внутрішнього права, і яке застосовується у всіх країнах Співтовариства. Воно відрізняється від класичного міжнародного права остільки, оскільки воно утворить автономний міжнародний правовий режим, інтегрований в право країн - членів Співтовариства, внаслідок чого це право безпосередньо застосовується політичними керівниками і судовими органами цих держав. Іноді право Співтовариства розцінюється як по суті федеральне право.

Норми права Співтовариства являють собою сьогодні обширний правовий комплекс, збагачення і розвиток якого не зупиняється ні на один день. Право Співтовариства як сукупність певних юридичних норм перетворилося в особливу юридичну дисципліну, що має свої основні і повторні підрозділи, свої характерні риси, своїх фахівців.