На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

1.1. СУТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Кримінальне право включає сукупність юридичних норм, що стосуються так званих карних правопорушень і санкцій, що накладаються за здійснення таких правопорушень. Карними правопорушеннями є індивідуальні або колективні дії, що розцінюються суспільством як особливо серйозні або що порушують громадський порядок і в цій якості що зумовлюють необхідність забезпечення вже не індивідуальною, а колективного захисту.

Покарання за правопорушення є, таким чином, карною санкцією - санкцією, призначеною не для усунення або відшкодування збитку, нанесеного жертві антигромадського діяння, а для накладення на правопорушника покарання більшої або меншої міри тягаря. Мова тут йде не про встановлення рівноваги між двома приватними особами або між приватною особою і суспільством; мова йде про примусове накладення стягнення або покарання на індивіда, поведінка якого представляє загрозу для суспільства, як вживання особливих або загальних заходів запобігання соціально небезпечним діям. Під особливими заходами розуміються заходи, націлені на те, щоб злочинець або правопорушник не повторив свого антигромадського вчинку. Під загальними заходами розуміються заходи, націлені на те, щоб ніхто з членів суспільства не здійснював протизаконних дій. Кримінальне право - це, по перевазі, право попередження і покарання.

Не дивно, що в карному праві є елементи, прямо пов'язані з публічним правом, адже кримінальне право відображає реакцію суспільства і державної влади на соціально небезпечні дії. Придушення таких дій - справа самого суспільства, що встає на шляху злочинця. З іншого боку, кримінальне право містить ряд елементів, що відносяться до приватного права, коль скоро воно регулює реакцію жертви на дії правопорушника, надаючи їй право збуджувати втручання державних органів. У цьому значенні кримінальне право протиставляє двох індивідів. Крім того, переважна частина норм кримінального права націлена на припинення посягання на положення і інтереси приватних осіб; нарешті, як юридична техніка цього права, так і призначена для її застосування судова система ближче до приватного права, чим до публічного права.