На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМИ ПРАВА

Право є вияв нормативної функції політичного суспільства. Таким чином, кожне політичне суспільство, кожна держава виробляє своє власне право в залежності від властивих йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, верований і спрямувань. У певному значенні, право того або інакшого конкретного суспільства носить унікальний характер, будучи вираженням освоєної цим суспільством особливої концепції соціального порядку, а також підтвердженням тієї задачі, яку суспільство покладає на право. Як вже відмічалося, право є відображенням суспільства. Різним політичним суспільствам, різним країнам і навіть різним історичним епохам властиві різні державні правові системи зі своїми особливими базовими принципами, юридичними концепціями і категоріями, зі своїми особливими побудовами, виконанням і призначенням правових норм. Так, цілком природно, відрізняються один від одного французьке право,. іспанське право, швейцарське право, право США, право СРСР, китайське право, індійське право, японське право і інш.

У той же час, незважаючи на подібне різноманіття права різних країн, в ньому простежуються деякі схожі риси і певний технічний, політичний і культурний взаємозв'язок. Ретельне порівняльне дослідження дозволяє розподілити право різних країн по декількох великих групах права, що іменуються системами права.

Ми розглянемо системи права в п'яти розділах:

1 - романо-німецька система;

2 - система загального права;

3 - система колективного права;

4 - система ісламського права;

5 - докапіталістичні системи звичайного права.