На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

1.2 ПРОЦЕДУРНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПО РОЗГЛЯДУ СПІРНИХ ПИТАНЬ

Процедурний аспект діяльності по розгляду спірних питань надто необхідно викласти, як в теоретичному, так і в практичному плані. Цей аспект сам по собі викликав появу окремої галузі права або дисципліни юриспруденції, яка в цей час стала абсолютно незалежною від інших. Ця дисципліна називається судовим правом, або процедурою, або дозволом суперечок.

Дійсно, суди не є звичайними органами або установами. Вони володіють своїми власними характерними рисами, витікаючими з функцій і задач будь-якого юрисдикционного органу. Отже, організація і діяльність судів повинні відповідати чітким вимогам, підкорятися суворим, іноді педантичним нормам з тим, щоб забезпечити і гарантувати максимальну справедливість санкціонування права.

Право саме по собі і будь-яка юридична діяльність являють собою таку форму знання і роботи, яка вимагає чіткості, точності і пунктуальності; а fortiori потрібно домагатися аналогічних якостей для діяльності, що полягає в забезпеченні контролю за ними і застосуванні до них санкцій.

З точки зору процедури судове право, або дозвіл суперечок може бути визначений як сукупність юридичних норм, регулюючих розгляд спірних правових питань судовим шляхом. Іншими словами, дозвіл суперечок являє собою особливу техніку ведіння судових процесів. Саме цей точний аспект діяльності по розгляду спірних питань ми стисло проаналізуємо нижче.