На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

2.2. ОСНОВНІ ЮРИДИЧНІ КАТЕГОРІЇ

Наличествующие у всіх галузях права, юридичні категорії досить численні. У загальному праві ми стикаємося з поняттями актів-норм, актів-умов, актів-моделей, а також з поняттями загальних принципів права, придбаних прав і інш. У цивільному праві відомі такі категорії, як рухоме майно, нерухоме майно, речові права, особисті права, інтелектуальні права, взаємозамінні речі, що незамінюються речі, продаж, оренда, гарантії і пр. У комерційному праві використовуються категорії промислових груп, повних товариств, акціонерних товариств, акцій, облігацій, комерційних операцій, комерційних цінних паперів і пр. Адміністративне право оперує категоріями адміністративних актів, виконавчих актів, консультативних висновків, місцевих колективів, суспільних контрактів, суспільних службовців, заходів по підтримці громадського порядку, надання суспільних послуг і інш. У фінансовому праві ми маємо справу з такими категоріями, як бюджетне фінансування державних органів, нові заходи, прямі податки, непрямі податки, податкові збори, неподаткові збори і інш. З кримінального права відомі такі юридичні категорії, як політичні злочини, військові злочини, злочини загального права, виправдувальні обставини, пом'якшувальні обставини, обтяжуючі обставини і т. п. Повний список існуючих юридичних категорій - читання скучне і втомливе. Однак вивчення різних галузей права допомагає згодом сприймати ці категорії як щось нескладне і легкодоступное.