Головна

всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

1.2. ОСНОВНІ ЮРИДИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

Юридичні концепції надто різноманітні. У загальному праві ми зустрічаємося з концепціями істоти і форми, зворотної дії і відсутності зворотної дії, преторианского права і справедливості, порушення і відповідальності. У цивільному праві доводиться мати справу з концепціями консенсуализма і формалізму, майна і нероздільності володіння, концепцією процесу і інш. У конституційному праві ми стикаємося з концепціями легітимність, громадянства, прямої демократії, представницької демократії, посередницької демократії і інш. Адміністративне право оперує концепціями спільного інтересу, громадського порядку, суспільної влади, а також концепціями суспільної сили, суспільних послуг, законності, перевищення повноважень і т. д. З області міжнародного права відомі концепції визнання держави, міжнародної угоди, міжнародного звичаю, нейтралітету, стану війни і інш. У трудовому праві існують концепції підприємства, трудового контракту, найманого труда, профспілкової діяльності і пр. До яких би галузей права вони не відносилися, юридичні концепції виражають і представляють різні аспекти юридичної діяльності, полегшують сприйняття і вивчення всього різноманіття явищ права, є свого роду двигуном всієї системи юридичної техніки.