На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 99 100 101 103 104 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 121 122 124 125 127 128 129 131 132 134 135 137 138 140 141 143 144 146 147 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 195 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 211 212 214 215 216 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

2.1. ВИЗНАЧЕННЯ

Тут ми зустрічаємося ще з одним базовим поняття юридичної техніки. Ми знаємо вже, що об'єктивне право регулює поведінку індивідів і груп, по-перше, накладаючи на них обов'язки, які вони повинні дотримувати, і, по-друге, наділяючи їх правами і прерогативами, в тому числі все тими ж суб'єктивними правами, або надаючи їм прості права і свободи. Однак для успішного здійснення цих суб'єктивних прав і цих обов'язків треба визначити індивідів і групу індивідів, які можуть користуватися цими правами Щ повинні дотримувати ці обов'язки. Отже, необхідно визначити носіїв прав і обов'язків. У результаті виникає поняття суб'єкта права або юридичної особи.

Суб'єкт права - це індивід або група індивідів здатний (-ная) бути носієм прав і обов'язків. Статус суб'єкта права - це якість, що перетворює індивіда або групу індивідів в центр прав, інтересів і обов'язків, встановленого в законному порядку, а також що підіймає цього індивіда або цю групу індивідів до рівня активного і відповідального учасника правового життя. Якщо суб'єкт права розглядається з точки зору його прав і прерогатив, то про нього говорять як про активного суб'єкта права. Якщо ж він розглядається з точки зору його обов'язків, то про нього говорять як про пасивного суб'єкта права.

Найважливішим питанням, розглядом якого ми тут і обмежимося, є встановлення різних суб'єктів права, існуючих в сучасних суспільствах, в тому числі у французькому праві. Передусім, потрібно виділити дві великі категорії суб'єктів права: по-перше, фізичні особи і, по-друге, юридичні особи.