На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Політичні принципи країн-членів ЄС

У країнах ЄС вироблені наступні політичні принципи, необхідні для досягнення поставлених цілей в області регіональної політики:

Виробіток надійної законодавчої бази для досягнення послідовності і прозорості політики, що проводиться. Регіональна політика неминуче включає в себе вибір слаборазвитих районів для виділення необхідних фінансових ресурсів. Даний вибір повинен здійснюватися відповідно до існуючого законодавства, Для проведення політики в області розвитку регіонів виробляються основні законодавчі норми, підкріплені більш докладними робочими директивами, створюючи тим самим законодавчі рамки для прийняття і обгрунтування політичних рішень. Наприклад, в Німеччині такі директиви містяться в «Структурному плані» (Rahmenplan) і узгоджені федеральним урядом і урядами земель, і діють в рамках «Спільної оперативної групи» (GA, Gemeinschaftsaufgabe);

Як один з основоположних принципів регіональної політики виділяється наступний: виділення необхідної допомоги регіонам, які зазнають структурних змін. Також найбільший акцент робиться на залучення додаткових інвестицій, ніж на довгострокове субсидування;

Регіональна економіка передбачає активний розвиток ринкових відносин. Як один з основоположних напрямів такої політики виділяється удосконалення структури ринкових відносин. Метою є створення надійних і привабливих можливостей отримання роботи, а саме створення робочих місць. Даний напрям політики знаходить підтримку в Директораті по політиці ринкових відносин в країнах ЄС. Необхідно підкреслити, що існує невеликий ряд виключень, які не підкоряються правилам ринкової орієнтації. До подібних виключень можна віднести випадки, де проведення регіональної політики має внеекономическую мотивацію;

Даний принцип регіональної політики характеризує її просторову спрямованість. Обмеженість бюджетних джерел фінансування вимагає необхідність вибору між районами, потребуючими допомоги. Для отримання фінансової підтримки необхідно чітко обгрунтувати критерії вибору району. Відповідно до «Директив ЄС по наданню допомоги національним регіонам»:

- методологія визначення району була четкой і об'єктивної, щоб дозволити Європейській Комісії оцінити її достоїнства;

- вказані показники повинні бути об'єктивними, істотними, підкріпленими надійними статистичними джерелами;

- політика повинна провестися відносно відповідних цілісних територіальних одиниць.

Регіональна політика передбачає наявність скоординованого політичного підходу. У країнах Європейського Союзу в розв'язанні цих проблем бере участь Європейська Комісія - частково через діяльність Директората по регіональній політиці, а також через контролюючі функції Директората по політиці ринкових відносин. Для забезпечення ефективного розвитку економіки певного регіону потрібно фінансова підтримка не тільки державних органів, що займаються регіональною політикою, але і допомога широкого спектра осіб і організацій, зацікавлених в такому розвитку.