На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Адміністративний контроль

Особливістю адміністративного контролю є те, що це контроль всередині самої адміністративної системи. Керівники адміністративного апарату зобов'язані здійснювати нагляд за діями підлеглих, на предмет законності дій, їх необхідності, доцільності і ефективності. Дана форма адміністративного контролю включає в себе право віддавати накази, розпорядження, розпорядження, право змінювати або відміняти рішення, прийняті підлеглими. Контроль з боку вищестоящих керівників доповнюється діяльністю спеціальних внутрішніх наглядових органів - інспекцій.

У системі органів державної влади існує спеціальна система нагляду вищестоящих органів влади за діяльністю нижчестоячих. Органи влади суб'єктів Федерації, з одного боку, по ряду питань зазнають нагляду з боку федеральних органів влади, а з іншого боку, з окремих питань є перевіряючими і контролюючими органами по відношенню до муніципальних органів.

Органами державного спеціального нагляду в конкретних областях покладеної сфери діяльності муніципальних освіт, а також їх союзів і цільових об'єднань є виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, наглядові функції яких визначаються відповідними спеціальними положеннями в законодавчому порядку.

Так, правовий нагляд діяльності районів і муніципальних освіт здійснюється органом юстиції суб'єкта Російської Федерації.

У рамках своєї компетенції наглядові органи мають право:

- направляти органам місцевого самоврядування, посадовим особам місцевого самоврядування рекомендації і методичні матеріали за рішенням покладених задач;

- при невиконанні задач муніципальних освіт або їх зобов'язань орган державного спеціального нагляду закликати органи місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування до вживання необхідних заходів;

- видавати і направляти органам місцевого самоврядування, посадовим особам місцевого самоврядування повідомлення про заперечення за їх рішеннями і діями (бездіяльності) і рекомендувати, виходячи з міркувань доцільності і ефективності протягом певного терміну, відмінити або змінити вказані рішення і дії (бездіяльність);

- вносити у випадках, якщо органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування у встановлені терміни не виконають рекомендацій органу державного спеціального нагляду, представлення до органів державного правового нагляду.

Ініціатива адміністративного контролю необов'язково повинна вийти від адміністративних органів. Дискримінація, що Зазнала з боку дій органів влади фізичні або юридичні особи можуть звернутися до адміністративного керівництва відповідного органу з жалобою на дії, або бездіяльність з проханням вжити заходів до скасування або зміни рішення, що наносить збиток.