На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Вступ

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку Росії необхідні нестандартні підходи в розробці і у втіленні в життя оновленої регіональної політики. Всі ланки управління повинні бути націлені на рішення нових задач, на підвищення ефективності системи регіонального регулювання. При розробці і проведенні регіональної політики, як правило, прагнуть вийти з наступних базових підходів:

1. Обласна влада покликана бути активним організатором і гарантом регіонального господарського порядку, встановлювати «правила гри» на економічному полі, в рамках федерального законодавства.

2. Роль державного регулювання в початковій стадії формування ринкової економіки повинна залишатися такою, що визначає. Тільки ринкові механізми не здатні забезпечити ефективно діючу економіку.

3. Досягнення суспільної згоди є найважливішою передумовою будівництва демократичного суспільства. Продуктивний діалог між владою, бізнесом і суспільством загалом допомагає формувати сприятливі умови для соціально-економічного прогресу регіону.

Необхідно здійснення модернізації регіональної економіки, тобто оновлення регіональної економічної системи під впливом ринку. Для цього необхідно:

¾ вдосконалення форм і методів управління всіх ланок господарства;

¾ проведення реструктуризації економіки, зокрема, фінансового оздоровлення і адаптації окремих підприємств і галузей господарства до умов ринку;

¾ формування сучасної ринкової інфраструктури;

¾ створення механізму мотивації до інвестування і технічного переозброєння.

Трансформація системи управління передбачає створення нових управлінських структур, адекватних умовам господарювання, що змінюються, що є гнучкими, орієнтованими на досягнення якісно нового соціально-економічного ефекту. Цей підхід актуальний як для державного регіонального управління, так і для менеджменту підприємств.

Ці і подібні проблеми охарактеризовані в книзі, що пропонується зацікавленому читачу, підготовленій професором, д. е. н. Уткиним Е. А. і Денісовим А. Ф. Раздел «Зарубіжний досвід регіональної політики» підготовлений Пухової М. М., розділ «Регулювання діяльності органів місцевого самоврядування» представлений Мокеєвим М. В. Пріложеніє № 1 «Державне управління: проблеми і нові підходи в їх рішенні» представлено Бутової Т. В. Пріложеніє № 2 «Регіональні, аспекти управління реструктуризацією економіки» написано до. е. н., доц. Муратовим А. И.