На головну   всі книги   до розділу

Зміст

Анотація
Уведення
Регіон як об'єкт державного керування і регіональна політика
Державна регіональна політика
Просторово-часовий підхід
Відтворювальний підхід
Проблемний підхід
Закордонний досвід регіональної політики
Політичні принципи країн-членів ЄС
Структура керування
Інструменти регіональної політики
Структурний Фонд
Можливість використання програмних механізмів у Росії
Правові основи діяльності суб'єктів Російської Федерації
Система регіональних органів влади
Тюменська обласна Дума
Депутати законодавчого органа влади
Система органів виконавчої влади
Регулювання діяльності органів місцевого самоврядування
Адміністративний контроль
Судовий контроль
Регіон як соціально-економічна система. Основні характеристики
Економічна безпека регіону
Регіональні фінанси і бюджет. Загальні положення
Доходи регіональних бюджетів
Бюджетні і позабюджетні фонди
Стимулювання економічного розвитку регіону. Підтримка ділової активності
Додаток № 1. державне керування: проблеми і нових підходів у їхньому рішенні
Додаток № 2. регіональні аспекти керування реструктуризацією економіки