На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59 61 62 63

ВСТУП

Правове регулювання відносин, що складаються в одній з найважливіших сфер людського буття - житлової, має комплексний і досить складний характер. Це регулювання здійснюється на базі нормативних розпоряджень різної галузевої приналежності. Принципи, які встановлені в основу регламентації суспільних відносин в житловій сфері, відносяться до предметних областей конституційного, цивільного, адміністративного власне житлового права. Тому структура законодавства, що іменується в широкому значенні житловим, на сьогоднішній день не має чітко вираженого і жорстко відмежованого від суміжних галузей предмета регулювання. Це явище цілком з'ясовне, оскільки відносини, виникаючі в сфері задоволення потреб в житлі, т. е. власне житлові відносини, найтіснішим образом переплетені з товарно-грошовими відносинами, відносинами по управлінню, змісту і експлуатації житла, а також з відносинами в областях соціального захисту громадян і житлово-комунального господарства. Вказані обставини багато в чому зумовили тематику курсу, в основу якої встановлений правовий матеріал, що стосується регулювання житлових відносин в широкому значенні.

Курс «Житлове право» покликаний дати студентам уявлення про основні положення чинного житлового законодавства, а також навчити їх правильно його застосовувати при розв'язанні конкретних проблем в сфері практичної діяльності. У задачу курсу входить вивчення основних інститутів житлового права, а також суміжних з ними інститутів з областей конституційного, цивільного і адміністративного права, які в комплексі опосре-дуют відносини в житловому секторі. Вивчення курсу тісно пов'язане з глибоким засвоєнням інакших дисциплін юридичного циклу, передусім цивільного права.

Структура учбового посібника, що включає дванадцять розділів, дозволяє охарактеризувати в ньому, в тому числі і в ретроспективному плані, практично всі базові законодавчі і інакші норматив-але-правові

положення, а також основоположні доктринальні висновки і погляди провідних російських вчених, що стосуються житлової проблематики. Допомога підготовлена на основі лекцій, які читалися автором протягом ряду років на спеціальному еког-номическом факультеті по перепідготовці кадрів Санкт-Петербурс-кого державного університету по спеціальності «Економіка нерухомості», а також в Санкт-Петербургской академії методів і техніку управління в рамках однойменного спецкурса.